Příkazy do příkazového řádku

17. února 2011 v 16:10 |  Příkazový řádek (cmd)
Příkazový řádek spustíte -START- spustit a tam napište cmd

AT - slouží k plánování úloh
at 18:45 shutdown -s -f -t 00
tento příklad vypne počítač v 18:45, ale pozor jen jednou!
CD - zobrazí název aktuální složky nebo změní aktuální složku
relativně: cd složka
absolutně: cd c:\složka
CMD - Spustí vám nový příkazový řádek
COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
copy zdroj + zdroj + zdroj cíl
zdroj znamená soubor nebo soubory určené ke kopírování
cíl je název složky, kam se mají soubory uložit nebo výsledného souboru
DEL - odstraní jeden nebo více souborů
del /Q /S C:\*.*
odstraní všechny soubory z disku C:, které se zrovna nepoužívají a tudíž nejsou potřebné k chodu systému
/Q způsobí, že nebude vyžádáno potvrzení smazání
/S odstraní soubory i z podadresářů (složky nechá prázdné, ale stále tam budou)
DIR - Zobrazí výpis aktuálního adresáře nebo zvoleného adresáře:
dir složka nebo dir C:\složka
ECHO - Vypíše vámi zadaný text, dá se využít v kombinaci s proměnnými
echo %username%
Vypíše aktuálního uživatele
Takto můžeme zapisovat i text do souborů:
echo Do prdele necum > soubor.txt
kdybysme ovšem takto opět zapsali do souboru, přepsali bysme předchozí text, protože místo > použijeme >> pro zápis na dalží řádek:
echo Tohle bude další řádek textu >> soubor.txt
FOR - Slouží k zřetězení příkazu (provedení v určitém počtu)
Základní použití je toto:
for /L %i in (1,1,10) do příkaz
první číslice znamená od kolika počítat
druhá o kolik přičítat
třetí do kolika počítat
%i je proměnná, ve které se tento stav udržuje
for /L %i in (1,1,10) do echo Počet do deseti: %i
FTP - pro přenos souborů
ftp 63.12.63.39 nebo ftp ftp.webzdarma.cz
MD - Vytvoří složku
md složka
md c:\složka
NET - Skvělý příkaz, má několik funkcí
net view zobrazí počítače v síti
net users zobrazí uživatele na počítači
net users %username% zobrazí informace o aktuálním uživateli
net users %username% nové_heslo změní heslo aktuálnímu uživateli bez znalosti původního hesla
net users nový_uživatel heslo /add vytvoří nového uživatele
net users kompik super změní heslo uživateli kompik na super
net localgroup zobrazí stávající skupiny
net localgorup Administrators ukáže uživatele ve skupině administrátorů
net localgroup Administrators %username% /add vloží stávajícího uživatele do skupiny Administrátorů
PING - Slouží k zjištění, jestli je daný počítač připojen k internetu, dá se pomocí něco i zjistit ip
ping www.centrum.cz
dostanete ip serveru centrum
TELNET - Aplikace slouží ke připojení k danému ip a portu
telnet IP_ADRESA PORT
Pokud port neuvedeme, je výchozí nastavení na 23
místo IP můžeme použít i dns (např. www.centrum.cz)
TIME - TIME 21:20 nastaví čas na PC na 21:20, aniž byste k tomu byli oprávněni.
TRACERT - Slouží k trasování počítače
tracert 21.20.60.90
Ukáže vám přes jaké počítače vede komunikaci mezi vaším počítačem a počítačem oběti. DNS domény počítačů často obsahují části názvu měst, například pra, ust, apod..
TREE - Graficky zobrazí adresáře, podadresáře i soubory
tree /F C:\ nebo Tree /F složka nebo tree /F
Abyste místo diakritických znaků použili ASCII, tak použijte navíc přepínač /A
tree /A /F atd...
VER - Zobrazí verzi operačního systému
SHUTDOWN - Vypne počítač
shutdown -s -f -t 00
provede okamžité vypnutí stávajícího počítače bez dotázání na ukončení aplikací
shutdown -s -f -t 10 -c "tak se měj"
provede to samé jako v předchozím případě ale s 10vteřinovým oknem zobrazujícím důvod(tak se měj)
EXIT - Vypne příkazový řádek

subst
Pomocí tohoto příkazu můžete vytvořit logický disk. Logický disk se chová jako disková jednotka. Tento disk se ale dá kdykoliv zrušit a kdykoliv znovu vytvořit. Používá se hlavně pro rychlejší přístup k oblíbeným složkám. Já používám logický disk pro přístup k souboru nasm.exe, který se nalézá na umístění: C:NASMSRC a vždy musím zadávat tuto dlouhou cestu. Takže si radši vytvořím virtuální disk, který bude touto složkou. Upozorňuji vás, že jakékoliv změny ve virtuálním disku změní ekvivalentně i složku nebo i disk, jehož je virtuální disk prostředníkem. Syntaxe je: subst pismeno_noveho_disku cesta_k_slozce. Teď několik příkladů.subst m: c: Obsah jednotky C: bude i v jednotce m:
subst n: c: asmsrc Vytvoří se nový disk n: v kterém bude přístupný obsah složky c: asmsrc.
subst m: /d Odebere logický disk m:

Nevýhodou je, že po restartu PC virtuální disk zmizí. Nejjednodušším postup, jak zabezpečit, aby se disk po restartu neztrácel je následující:
Vyvolejte v jakékoliv složce místní nabídku a zvolte možnost Nový -> Zástupce
Do okna "Zadejte umístění položky" zadejte: cmd /c subst p: c: azev_slozky
Nakopírujte tohoto zástupce do složky C:C:Documents and Settingsase_uzivatelske_jmenoNabídka StartProgramyPo spuštění
fdisk
Narozdíl od subst, příkaz fdisk rozděluje disk trvale. Upozorňuji, že fdisk umí rozdělovat pouze disk se souborovým formátem FAT, FAT16, FAT32 a neporadí si s NTFS. Disky s NTFS umí jedině odstranit, ale neumí s nimi pracovat. Pevný disk se pomocí tohoto příkazu musí rozdělovat prázdný, protože jinak na 99 % způsobí poškození dat. Program fdisk se na spouštěcí disketě vytvořené ve Windows XP nenajdete, ale můžete si ho stáhnout z internetu nebo z bootovací diskety Win98 nebo ME, ... Příkaz fdisk nelze spustit z GUI Windows, ale musíte ho spouštět právě z bootovací diskety. Fdisk je tzv. externí příkaz (viz další lekce) a spustíte ho standardně příkazem fdisk. Průvodce vás poté provede rozdělením disku. Pomocí volby fdisku "Odstranit diskový oddíl" můžete disk i dost rychle smazat, protože fdisk narozdíl od příkazu format maže přímo partice nikoliv data. Myslím, že lepší je pro tyto účely použít nějaký specializovaný program, třeba jako Partition Manager.
shutdown
Slouží k vypnutí, restartování nebo odhlášení uživatele přes příkazový řádek. Často se používá pro vzdálené vypnutí počítače nebo pro vypnutí více počítačů najednou. Takže počítače v celé síti můžete vypnout spuštěním jedné dávky. Lze také vypnutí PC načasovat. Vše je popsáno v nápovědě příkazové řádky.
format
Používá se k formátování diskových oddílů. Windows neumožňuje smazání aktuálního diskového oddílu, ale můžete smazat přes příkazový řádek právě neaktivní diskový oddíl (disketu, pevný disk). V operačním systému Windows XP si můžete vybrat jaký souborový systém chcete pro nově zformátovaný disk (parametr /FS: souborvy_system), jmenovku, velikost stopy atd. O všem informuje nápověda k příkazové řádce. Při jakémkoliv formátování doporučuji používat parametr /u, který provede kompletní formátování i s kontrolou povrchu disku apod. Příkaz format doporučuji rovněž spouštět z bootovací diskety. Jenom bych vás chtěl upozornit, že pokud smažete data příkazem format nebo partici příkazem fdisk, data se nesmaží, ale pouze nejsou vidět. Existují stovky programů, které dokážou data znovu obnovit. Pokud chcete disk zformátovat bez možnosti obnovy použijte některý ze specializovaných nástrojů. Výborný je freewarový eraser.
IX. ostatní
Seznam příkazů příkazové řádky jsem exportoval z nápovědy cmd. V další části je kompletní instrukční sada MS-DOSu verze 6.22, kterou si můžete stáhnout v sekci Download. Tuto instrukční sadu jsem rovněž opsal, ale již ne z nápovědy, ale ze skvělé knihy Tomáše Baránka - "Kompletní referenční průvodce" (rok vydání 1994)
Interní příkazy x Externí příkazy
Interní příkazy jsou součástí kódu příkazové řádky (respektive MS-DOSu) a jsou k dispozici kdykoliv. jádře (programovém kódu operačního systému DOS) a jsou proto kdykoliv k dispozici. Externí příkazy jsou programy jako ostatní (třeba Malování), ale komunikují s námi prostřednictvím příkazové řádky.
Instrukční sada příkazové řádku ve Windows XP
Chcete-li získat další informace o příkazu, zadejte příkaz HELP název_příkazu.
ASSOC Zobrazí nebo změní přiřazení koncovek souborů.
AT Naplánuje běh příkazů a programů v počítači.
ATTRIB Zobrazí nebo změní atributy.
BREAK Nastaví nebo vynuluje rozšířenou kontrolu CTRL+C checking.
CACLS Zobrazí nebo změní seznam ACL souborů.
CALL Zavolá dávkový soubor z jiného.
CD Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
CHCP Zobrazí nebo nastaví aktivní kódovou stránku.
CHDIR Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
CHKDSK Zkontroluje disk a zobrazí zprávu o stavu.
CHKNTFS Zobrazí nebo změní kontrolu disku při spuštění.
CLS Vymaže obrazovku.
CMD Spustí novou instanci příkazovho řádku systému Windows.
COLOR Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
COMP Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů.
COMPACT Zobrazí nebo změní kompresi souborů v oddílu NTFS.
CONVERT Převede svazek FAT na NTFS. Není možné převádět aktuální jednotku.
COPY Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
DATE Zobrazí nebo nastaví datum.
DEL Odstraní jeden nebo více souborů.
DIR Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
DISKCOMP Porovná obsah dvou disket.
DISKCOPY Zkopíruje obsah jedné diskety na jinou disketu.
DOSKEY Edituje příkazy, znovu volá příkazy a umožňuje vytvářet makra.
ECHO Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo
vypnuto.
ENDLOCAL Konec lokalizačních změn prostředí v dávkovém souboru.
ERASE Vymaže jeden nebo více souborů.
EXIT Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
FC Porovná dva soubory nebo sady souborů a zobrazí rozdíly.
FIND Vyhledá textový řetězec v souborech.
FINDSTR Vyhledá textový řetězec v souborech.
FOR Spustí určený příkaz pro všechny soubory v sadě.
FORMAT Formátuje disk pro použití v systému Windows.
FTYPE Zobrazí nebo změní typ souboru, použitý v přidruženích rozšíření.
GOTO Interpret příkazového řádku přejde k vykonávání instrukcí v označeném
řádku dávkového souboru.
GRAFTABL Povolí zobrazování sady rozšířených znaků v grafickém režimu.
HELP Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
IF Zpracovává příkazy v dávkovém souboru na základě podmínky.
LABEL Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
MD Vytvoří složku.
MKDIR Vytvoří složku.
MODE Konfiguruje systémové zařízení.
MORE Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
MOVE Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
PATH Zobrazí nebo nastaví cestu vyhledávání spustitelných souborů.
PAUSE Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
POPD Obnoví předchozí hodnotu aktuální složky, uloženou příkazem PUSHD.
PRINT Vytiskne textový soubor.
PROMPT Změní tvar příkazového řádku Windows.
PUSHD Uloží aktuální složku a pak ji změní.
RD Smaže složku.
RECOVER Obnoví čitelné informace z chybného nebo poškozeného disku.
REM Označuje komentář v dávkovém souboru nebo souboru CONFIG.SYS.
REN Přejmenuje soubor nebo soubory.
RENAME Přejmenuje soubor nebo soubory.
REPLACE Přepíše soubory.
RMDIR Smaže složku.
SET Zobrazí, nastaví, nebo smaže nastavení prostředí systému Windows.
SETLOCAL Začátek lokalizačních změn prostředí v dávkovém souboru.
SHIFT Posune pozici nahraditelných parametrů v dávkovém souboru.
SORT Setřídí vstup.
START Spustí určený program nebo příkaz v novém okně.
SUBST Přiřadí písmenu jednotky cestu.
TIME Zobrazí nebo nastaví čas systému.
TITLE Nastaví nadpis okna relace programu CMD.EXE.
TREE Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
TYPE Zobrazí obsah textového souboru.
VER Zobrazí verzi systému Windows.
VERIFY Určuje, zda má systém Windows kontrolovat správnost zapsání souborů.
VOL Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
XCOPY Kopíruje soubory a stromy složek.
Instrukční sada MS-DOS 6.22
interní příkazy

Příkazy pro práci se soubory
COPY kopíruje soubory
DEL maže soubory
REN provádí přejmenování souboru
TYPE vypíše obsah (textového) souboru

říkazy pro práci s disky a adresáře
DIR vypíše obsah adresáře
CD nastaví pracovní adresář (přepne do pracovního adresáře)
MD vytvoří adresář
RD vymaže prázdný adresář

Příkazy pro práci s datem a časem
DATE čte a nastavuje systémové datum
TIME čte a nastavuje systémový čas

Obecné řídící a konfigurační příkazy
BREAK nastavuje způsob přerušení programu klávesami Ctrl-Break (Ctrl+c)
CHCP nastaví kódovou stránku používané tabulky znaků
CLS maže obsah textové obrazovky
CTTY vybírá standardní zařízení počítače pro vstupně/výstupní operace
EXIT ukončuje činnost stávajícího interpretu příkazů a vrací řízení na vyšší úroveň interpretu
LH načte program do horní paměti (upper memory)
VER zobrazí číslo aktuálně používané verze systému MS-DOS
VERIFY zapíná kontrolu ověřování správnosti při jakýchkoliv přenosech souborů
VOL zobrazí jméno disku a jeho sériové číslo

Proměnné prostředí a příkaz pro práci s nimi
PATH Proměnná PATH (cesta) viz.dole
PROMPT Proměnná PROMPT (výzva) definuje způsob zobrazení výzvy operačního systému v příkazové řádce
SET definuje proměnné prostředí, zobrazuje je a přiřazuje jim hodnoty.

Příkazy pro činnost dávkových souborů
CALL, FOR, GOTO, IF, REM, SHIFT o nich až dáleExterní příkazy

Příkazy pro práci se soubory a adresáři:
MOVE Přesouvá soubory a přejmenovává adresáře
UNDELETE Obnovuje vymazané soubory
XCOPY Kopíruje celé adresářové struktury
REPLACE Řídí nahrazování souborů
ATTRIB Zobrazuje a upravuje atributy souborů
TREE Zobrazuje adresářový strom disku
DELTREE Maže celé adresářové stromy
RESTORE Obnovuje soubory uložené příkazem BACKUP z dřívějších verzí DOSU
FC Porovnává obsah souborů
MSBACKUP Zálohuje soubory a adresáře
SUBST Vytváří umělý, virtuální disk
SHARE Definuje podmínky pro sdílení a zamykání souborů
EDIT Spouští jednoduchý textový editor
EXPAND Rozbaluje soubory

Příkazy pro práci s diskem
FORMAT Formátuje disk nebo disketu
FDISK Připravuje médium k formátování
UNFORMAT Obnovuje data ztracená formátováním
LABEL Připravuje disku jméno
SYS Vytváří systémový disk
DISKCOPY Kopíruje celé disky
DISKCOMP Porovnává obsahy disků
CHKDSK Kontroluje integritu souborů na disku
SCANDISK kontroluje a opravuje chyby na disku
SMARTDRV Vytváří vyrovnávací paměť (cache) disku
DEFRAG Odstraňuje fragmentaci disku
DRVSPACE Komprimuje disk

Příkazy pro práci s pamětí
MEM Zkoumá obsah paměti počítače
MEMMAKER Optimalizuje využití paměti
LOADFIX Načítá program do horních 64 kB paměti

Klávesnice a obrazovka, národní nastavení
DOSKEY Umožňuje editaci příkazové řádky a tvorbu příkazových maker
KEYB Zapíná na klávesnici národní sadu znaků
GRAPHICS Podporuje tisk obrazovky na různých tiskárnách
COUNTRY Instaluje národní podporu

Periférie a komunikace
MODE Nastavuje základní komunikační parametry rozhraní
PRINT Definuje parametry tisku a řídí tisk na pozadí
MSCDEX Instaluje rozhraní pro jednotku CD-ROM
INTERLNK Instaluje podporu komunikace dvou počítačů po LPT nebo COM
INTERSVR Stejné jako předchozí, akorát na straně serveru

Ostatní externí příkazy a programy
MSD Diagnostický test počítače
MORE Systémový filtr, pauzující výpisy po obrazovkách
FIND Systémový filtr, nalézá řetězce
SORT Systémový filtr, třídí výstupy
POWER Snižuje spotřebu energie procesoru
MSAV Antivirový program
DEBUG Ladicí a programovací prostředek
QBASIC Programovací jazyk QuickBASIC
VSAFE Rezidentní antivirový program
HELP Nápověda MS-DOSu
FASTHLEP Stručná nápověda MS-DOSu
FASTOPEN Ukládá informace o otevřených souborech do paměti, zrychluje tak přístup k nim.
SETVER Nastavuje verzi operačního systému pro korektní programy
CHOICE Poskytuje uživateli výběr z více odpovědí

Programová podpora Microsoft Windows
MWAVTSR, MWBACKUP, MWAB, SMARTMON, MWUNDEL - nyní už zbytečné
Path
Path definuje cesty, ve kterých bude příkazová řádka hledat spustitelné soubory. Např. příkaz format je uložen v adresáři C:WindowsSystem32, ale i když se nalézáte v kořenovém adresáři disku, přesto se format spustí. To je definováno právě příkazem PATH. Cesta C:>PATH C:; C:Windows; C:WindowsSystem32; C:moje_slozka znamená, že po napsání externího příkazu bude nejdříve prohledáván kořenový adresář disku, poté složka C:Windows, poté složka C:WindowsSystem32 a nakonc C:moje_slozka. Myslím, že je to jasné.

Reklama

 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (398)
Zobrazit starší komentáře

301 buy cialis online buy cialis online | E-mail | Web | 12. srpna 2017 v 14:46 | Reagovat

Hello There. I found your blog. This is a truly competently written article.

302 DonnieTwema DonnieTwema | E-mail | Web | 12. srpna 2017 v 21:33 | Reagovat

how long before having sex should you take cialis
<a href=http://www.cialisted.com>generic cialis</a>
my boyfriend is taking cialis
<a href="http://cialisted.com">cheap cialis online</a>
why cialis not working

303 Bezagele Bezagele | E-mail | Web | 13. srpna 2017 v 19:32 | Reagovat

loans online
<a href="https://loansbadnni.org">need loan</a>
quick cash loan
<a href=https://loansbadnni.org>bad credit loan</a> ’

304 over the counter viagra over the counter viagra | E-mail | Web | 13. srpna 2017 v 22:44 | Reagovat

This is my first become old visit at here and i am glad to entre every this info.

305 generic viagra generic viagra | E-mail | Web | 14. srpna 2017 v 2:32 | Reagovat

I will create determined to bookmark it and arrive encourage to approach more of your useful info.

306 cialis online cialis online | E-mail | Web | 14. srpna 2017 v 6:13 | Reagovat

I just desire to say you that Im newbie to blogs and absolutely loved youre website.

307 cheap cialis cheap cialis | E-mail | Web | 14. srpna 2017 v 22:31 | Reagovat

I am just wondering if you will write a little more upon this topic.

308 http://cadcialisonline.com/ http://cadcialisonline.com/ | E-mail | Web | 15. srpna 2017 v 3:03 | Reagovat

This is the kind of guidance that should be shared across the internet.

309 WilliamTok WilliamTok | E-mail | Web | 17. srpna 2017 v 20:15 | Reagovat

canadian pharmacies/ viagra
<a href=http://viagracanadiantousa.com/>canada viagra generic</a>

cialis mexico pharmacy
<a href="http://viagracanadiantousa.com/">canada cialis</a>

buy viagra without prescription canada

310 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 19. srpna 2017 v 12:55 | Reagovat

I think this is one of the most important info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really excellent  D. Good job, cheers

311 CaseySkart CaseySkart | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 14:12 | Reagovat

<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Show more!</a>

312 EdcPoish EdcPoish | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 14:01 | Reagovat

car insurance and uk
<a href="https://carinsuranceratesvtsk.org/">the cheapest auto insurance</a>
gmac insurance
<a href=https://carinsuranceratesvtsk.org/>auto insurance companies</a> ’

313 KwxIcemi KwxIcemi | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 23:28 | Reagovat

car insurance companies
<a href="https://comparecarinsurancetrby.org/">cars insurance</a>
insurance on car <a href=https://comparecarinsurancetrby.org/>car insurance fl</a> ’

314 Araipubbruigue Araipubbruigue | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 0:09 | Reagovat

First things first, you should set a hard and fast target date when ever you'll completely quit, such as two or three weeks from now.  He is content, along with the the complete opposite of our opinion senior years has in store for us.

315 DavidJaisa DavidJaisa | E-mail | Web | 27. srpna 2017 v 14:40 | Reagovat

prescriptives virtual matte foundation  <a href=http://percocet.fourfour.com>buy percocets</a>  watson 749 round white pill

316 payday_loans payday_loans | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 5:40 | Reagovat

Link exchange is nothing else but it is simply placing the other persons web site link on your page at proper place and other person will also do same for you.

317 KwxIcemi KwxIcemi | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 22:03 | Reagovat

home & auto insurance quotes
<a href="https://comparecarinsurancetrby.org/">auto insurance quotes</a>
ais insurance <a href=https://comparecarinsurancetrby.org/>car insurance in fl</a> ’

318 Knyenlak Knyenlak | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 0:18 | Reagovat

insurance quotes on cars
https://carinsuranceratesaxry.org/
auto insurance discount
<a href="https://carinsuranceratesaxry.org/">buy car insurance online</a> ’

319 BtgSpirl BtgSpirl | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 5:04 | Reagovat

cheap car insurance in nj
<a href="https://insurancecarnol.org/">auto insurance</a>
compare auto insurance quotes <a href=https://insurancecarnol.org/>auto insurance companies</a> ’

320 Locdioday Locdioday | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 13:05 | Reagovat

debt settlement - https://installmentmioloan.org/
200 cash payday loan <a href=https://installmentmioloan.org/>installment loans for poor credit</a> ’

321 NtyEncave NtyEncave | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 13:16 | Reagovat

cash advance payday loans online - https://paydayxrnloans.org/
online loans no credit <a href=https://paydayxrnloans.org/>payday loans no credit check</a> ’

322 LvtWrige LvtWrige | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 19:28 | Reagovat

pay day loan affiliate - https://paydaymmkloans.org/
can a payday loan garnish my wages <a href=https://paydaymmkloans.org/>fast payday loan</a> ’

323 GbnUsancy GbnUsancy | E-mail | Web | 1. září 2017 v 18:02 | Reagovat

online payday loans direct lender
<a href="https://installmentsfnloan.org/">bad credit installment loans</a>
badcredit payday loans
<a href=https://installmentsfnloan.org/>installment loans bad credit</a> ’

324 ByjAbenna ByjAbenna | E-mail | Web | 1. září 2017 v 18:21 | Reagovat

americash payday loans
<a href="https://paydayznfrloans.org/">3 month payday loans</a>
get out debt
<a href=https://paydayznfrloans.org/>payday loans online same day</a> ’

325 LmmnEnesia LmmnEnesia | E-mail | Web | 2. září 2017 v 4:25 | Reagovat

consolidate student loans
<a href="https://loansbadxnycredit.org/">personal loan bad credit</a>
average interest rate on a payday loan
<a href=https://loansbadxnycredit.org/>bad credit payday loans</a> ’

326 Locedioday Locedioday | E-mail | Web | 2. září 2017 v 16:28 | Reagovat

payday loans online - https://installmentsfnloan.org/
loans for poor credit <a href=https://installmentsfnloan.org/>installment loans bad credit</a> ’

327 VrhjSteshy VrhjSteshy | E-mail | Web | 2. září 2017 v 17:09 | Reagovat

instant online loans no credit check - https://paydayfnifloans.org/
bad credit payday loans online <a href="https://paydayfnifloans.org/">best online payday loans</a> ’

328 payday_loans payday_loans | E-mail | Web | 3. září 2017 v 8:16 | Reagovat

Do you have a spam problem on this site I also am

329 Locedioday Locedioday | E-mail | Web | 3. září 2017 v 17:13 | Reagovat

avoiding payday loan debt - https://installmentsfnloan.org/
quick loans bad credit <a href=https://installmentsfnloan.org/>personal installment loans</a> ’

330 BbbEncave BbbEncave | E-mail | Web | 3. září 2017 v 17:36 | Reagovat

business payday loans - https://paydayznfrloans.org/
instant loans <a href=https://paydayznfrloans.org/>payday loans online</a> ’

331 VrhjSteshy VrhjSteshy | E-mail | Web | 3. září 2017 v 17:58 | Reagovat

debt consolidation - https://paydayfnifloans.org/
advance <a href="https://paydayfnifloans.org/">pay day loans</a> ’

332 Katflobby Katflobby | E-mail | Web | 5. září 2017 v 12:39 | Reagovat

viagra wholesale - http://glviagrawww.com/
buying viagra in canada <a href=http://glviagrawww.com/>viagra price</a> ’

333 JntbrieTe JntbrieTe | E-mail | Web | 5. září 2017 v 13:00 | Reagovat

cialis tadalafil side effects - http://haycialis.com/
generic cialis 10mg <a href="http://haycialis.com/">buy cialis</a> ’

334 KrtAbesse KrtAbesse | E-mail | Web | 5. září 2017 v 19:21 | Reagovat

cialis pill splitting - http://jrucialis.com/
generic cialis next day delivery <a href=http://jrucialis.com/>cialis online</a> ’

335 KirGaifob KirGaifob | E-mail | Web | 6. září 2017 v 11:41 | Reagovat

cialis cost australia
<a href="http://haycialis.com/">cialis online</a>
price for cialis
<a href="http://haycialis.com/">cialis cheap</a> ’

336 cash cash | E-mail | Web | 7. září 2017 v 13:04 | Reagovat

Hi Dear, are you in fact visiting this website daily, if so then you will definitely take fastidious knowledge.

337 DdrEncave DdrEncave | E-mail | Web | 8. září 2017 v 0:30 | Reagovat

best company faxless loan payday - http://paydayloansvrrt.net/
loans for poor credit <a href=http://paydayloansvrrt.net/>online loan</a> ’

338 RalphNex RalphNex | E-mail | 8. září 2017 v 21:17 | Reagovat

cialis empty full stomach

<a href="http://cialisxrm.com/">cialis coupon</a>

why is cialis prescribed

<a href=http://cialisxrm.com/>buy generic cialis</a>

339 VryEnesia VryEnesia | E-mail | Web | 9. září 2017 v 11:39 | Reagovat

money loan
<a href="http://cashadvanceerhx.net/">cash advance online</a>
quick payday loan no
<a href=http://cashadvanceerhx.net/>cash advance on credit card</a> ’

340 ByfjAbenna ByfjAbenna | E-mail | Web | 9. září 2017 v 11:57 | Reagovat

apple payday loan
<a href="http://paydayloansvrrt.net/">cash loans</a>
same day loan
<a href=http://paydayloansvrrt.net/>quick cash loans</a> ’

341 VryEnesia VryEnesia | E-mail | Web | 10. září 2017 v 0:53 | Reagovat

direct loans
<a href="http://cashadvanceerhx.net/">cash advance now</a>
credit cards for bad credit
<a href=http://cashadvanceerhx.net/>loans online</a> ’

342 Drvbembala Drvbembala | E-mail | Web | 10. září 2017 v 21:18 | Reagovat

viagra alternative - http://viagracefo.com/
viagra erections <a href="http://viagracefo.com/">cheap viagra</a> ’

343 Vrmhwrodia Vrmhwrodia | E-mail | Web | 11. září 2017 v 13:36 | Reagovat

debt consolidation home loan - http://personalnerloan.org/
anyday payday loans <a href=http://personalnerloan.org/>personal loans bad credit</a> ’

344 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 12. září 2017 v 10:25 | Reagovat

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

345 Aasxaltelp Aasxaltelp | E-mail | Web | 12. září 2017 v 10:32 | Reagovat

buy real viagra online
<a href="http://viagrapbna.com/">generic viagra</a>
cheap viagra
<a href=http://viagrapbna.com/>viagra pills</a> ’

346 LaloEnfogs LaloEnfogs | E-mail | Web | 12. září 2017 v 10:36 | Reagovat

viagra sales online
<a href="http://viagrapaoe.com/">viagra online</a>
viagra pill splitter
<a href=http://viagrapaoe.com/>cheap viagra</a> ’

347 Vazrttoothe Vazrttoothe | E-mail | Web | 12. září 2017 v 10:47 | Reagovat

viagra online generic
<a href="http://viagraobkt.com/">generic viagra</a>
cheapest viagra online
<a href=http://viagraobkt.com/>generic viagra</a> ’

348 payday_loans payday_loans | E-mail | Web | 12. září 2017 v 13:57 | Reagovat

It is also possible that Zynga's chosen advertising network is to blame if we

349 BsdcInotte BsdcInotte | E-mail | Web | 13. září 2017 v 17:52 | Reagovat

best payday loans uk
<a href="https://paydaykmae.com/">payday loans online</a>
poor credit loans
<a href="https://paydaykmae.com/">cash advance</a> ’

350 AawdEnfogs AawdEnfogs | E-mail | Web | 14. září 2017 v 22:29 | Reagovat

liquid viagra
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra online</a>
drug viagra
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra online</a> ’

351 Lmuialtelp Lmuialtelp | E-mail | Web | 15. září 2017 v 12:22 | Reagovat

canada viagra generic
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">generic viagra</a>
viagra online generic
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra generic</a> ’

352 Cevaltelp Cevaltelp | E-mail | Web | 17. září 2017 v 0:17 | Reagovat

buy viagra without prescription
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra price</a>
generic brands of viagra online
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra price</a> ’

353 Vtbaltelp Vtbaltelp | E-mail | Web | 17. září 2017 v 16:36 | Reagovat

liquid cialis
<a href="http://cialisneab.com/">buy cialis</a>
buy 20 mg cialis online
<a href=http://cialisneab.com/>buy cialis</a> ’

354 LmldEverm LmldEverm | E-mail | Web | 17. září 2017 v 17:03 | Reagovat

cheap generic viagra online
<a href="https://viagraciom.com">viagra</a>
uk viagra sales
<a href="https://viagraciom.com">viagra online</a> ’

355 FawdEnfogs FawdEnfogs | E-mail | Web | 19. září 2017 v 9:42 | Reagovat

natural viagra alternatives
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra online</a>
viagra lowest price
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra online</a> ’

356 Vtbaltelp Vtbaltelp | E-mail | Web | 19. září 2017 v 14:50 | Reagovat

cialis every day pill
<a href="http://cialisneab.com/">buy cialis</a>
price of cialis
<a href=http://cialisneab.com/>cialis online</a> ’

357 advance advance | E-mail | Web | 20. září 2017 v 10:45 | Reagovat

Thanks for this article. I'd also like to express that it can often be hard if you are in school and simply starting out to initiate a long credit standing. There are many students who are just trying to endure and have an extended or favourable credit history are often a difficult matter to have.

358 BbnvSteshy BbnvSteshy | E-mail | Web | 20. září 2017 v 20:32 | Reagovat

cash loans bad credit - http://paydayvax.org/
fresno ca <a href="http://paydayvax.org/">fast cash loans</a> ’

359 VrbyEncave VrbyEncave | E-mail | Web | 21. září 2017 v 4:14 | Reagovat

business loans bad credit - http://loansvtna.org/
best online payday loans <a href=http://loansvtna.org/>cash advance</a> ’

360 LnmSteshy LnmSteshy | E-mail | Web | 21. září 2017 v 14:01 | Reagovat

Hi, nice internet site you have got going here.

361 BbecInotte BbecInotte | E-mail | Web | 22. září 2017 v 11:19 | Reagovat

personal loans no faxing
<a href="http://paydayvax.org/">payday loans</a>
payday cash advance loan
<a href="http://paydayvax.org/">cash loans</a> ’

362 VffgToige VffgToige | E-mail | Web | 23. září 2017 v 1:46 | Reagovat

cialis tadalafil 5mg once a day
<a href="http://cialisivndh.com/">buy cialis</a>
cialis over the counter
<a href=http://cialisivndh.com/>online cialis</a> ’

363 FfvPhilia FfvPhilia | E-mail | Web | 23. září 2017 v 1:46 | Reagovat

cialis overnight
<a href="http://cialisovnnc.com/">generic cialis</a>
cialis maximum effect
<a href=http://cialisovnnc.com/>cialis online</a> ’

364 VffgToige VffgToige | E-mail | Web | 23. září 2017 v 6:59 | Reagovat

cialis price
<a href="http://cialisivndh.com/">buy cialis</a>
cialis professional online
<a href=http://cialisivndh.com/>buy cialis</a> ’

365 FvvsGaifob FvvsGaifob | E-mail | Web | 23. září 2017 v 10:56 | Reagovat

buy cialis 10mg
<a href="http://cialisoanzb.com/">cialis online</a>
compare generic cialis prices
<a href="http://cialisoanzb.com/">online cialis</a> ’

366 VqvqToige VqvqToige | E-mail | Web | 24. září 2017 v 18:11 | Reagovat

buy cialis 20mg
<a href="http://gawcialis.com/">generic cialis</a>
buy 20 mg cialis online
<a href=http://gawcialis.com/>cialis online</a> ’

367 VqvqToige VqvqToige | E-mail | Web | 24. září 2017 v 23:01 | Reagovat

cialis brand online
<a href="http://gawcialis.com/">generic cialis</a>
cialis toronto
<a href=http://gawcialis.com/>generic cialis</a> ’

368 Ldvtoothe Ldvtoothe | E-mail | Web | 24. září 2017 v 23:17 | Reagovat

order viagra without prescription
<a href="http://fuyviagraf.com/">generic viagra</a>
alternative to viagra
<a href=http://fuyviagraf.com/>viagra online</a> ’

369 Azsvtoothe Azsvtoothe | E-mail | Web | 25. září 2017 v 12:55 | Reagovat

canada online pharmacy viagra
<a href="http://viagraonszb.com/">viagra</a>
over the counter viagra
<a href=http://viagraonszb.com/>viagra online</a> ’

370 Azsvtoothe Azsvtoothe | E-mail | Web | 26. září 2017 v 0:13 | Reagovat

viagra low cost
<a href="http://viagraonszb.com/">generic viagra</a>
cheap no prescription viagra
<a href=http://viagraonszb.com/>generic viagra</a> ’

371 LewfhEverm LewfhEverm | E-mail | Web | 26. září 2017 v 4:12 | Reagovat

real viagra for sale
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra</a>
order viagra online
<a href="https://viagrawasdc.com/">cheap viagra</a> ’

372 Lvvdflobby Lvvdflobby | E-mail | Web | 26. září 2017 v 16:51 | Reagovat

viagra sale - https://viagraciom.com
get viagra <a href=https://viagraciom.com>viagra</a> ’

373 Drvpbembala Drvpbembala | E-mail | Web | 26. září 2017 v 20:33 | Reagovat

purchase viagra online - http://viagraonszb.com/
canadian pharmacy viagra <a href="http://viagraonszb.com/">generic viagra</a> ’

374 VtnoGYPE VtnoGYPE | E-mail | Web | 27. září 2017 v 2:32 | Reagovat

cialis professional online - https://jrucialis.com
cheapest brand cialis <a href=https://jrucialis.com>cheap cialis</a> ’

375 Lvvdflobby Lvvdflobby | E-mail | Web | 27. září 2017 v 4:00 | Reagovat

free samples of viagra - https://viagraciom.com
does viagra work <a href=https://viagraciom.com>cheap viagra</a> ’

376 Drvpbembala Drvpbembala | E-mail | Web | 27. září 2017 v 8:15 | Reagovat

generic viagra soft tabs - http://viagraonszb.com/
brand viagra online <a href="http://viagraonszb.com/">cheap viagra</a> ’

377 LpoSteshy LpoSteshy | E-mail | Web | 27. září 2017 v 15:12 | Reagovat

You've great stuff right here.

378 KmrSteshy KmrSteshy | E-mail | Web | 27. září 2017 v 21:05 | Reagovat

Great looking site. Presume you did a bunch of your very own coding.

379 PameEnesia PameEnesia | E-mail | Web | 28. září 2017 v 17:09 | Reagovat

personal loans people bad credit
<a href="https://installmentsvfacr.com/">installment loan</a>
personal loan payday
<a href=https://installmentsvfacr.com/>installment loans bad credit</a> ’

380 IkmeAbenna IkmeAbenna | E-mail | Web | 28. září 2017 v 20:23 | Reagovat

bad credit loan
<a href="https://paydayrvjlo.com/">same day payday loans</a>
cash advance online
<a href=https://paydayrvjlo.com/>same day payday loan</a> ’

381 LmazLywofs LmazLywofs | E-mail | Web | 29. září 2017 v 2:38 | Reagovat

payday advance usa
<a href="https://paydayrvyaf.com/">cash advance near me</a>
free debt advice
<a href=https://paydayrvyaf.com/>fast payday loans</a> ’

382 FvthsInotte FvthsInotte | E-mail | Web | 29. září 2017 v 8:18 | Reagovat

get loan bad credit
<a href="https://cashrvyn.com/">payday loan</a>
same day loans bad credit
<a href="https://cashrvyn.com/">payday advance</a> ’

383 IkmeAbenna IkmeAbenna | E-mail | Web | 29. září 2017 v 8:44 | Reagovat

payday cash advances
<a href="https://paydayrvjlo.com/">get payday loan</a>
no credit check online payday loans
<a href=https://paydayrvjlo.com/>payday loan online</a> ’

384 FvteAbenna FvteAbenna | E-mail | Web | 30. září 2017 v 16:21 | Reagovat

fast online payday loans
<a href="https://loansonlinevaec.org">payday loan online</a>
account now payday loans
<a href=https://loansonlinevaec.org>get payday loan</a> ’

385 FebbInotte FebbInotte | E-mail | Web | 1. října 2017 v 4:25 | Reagovat

fast cash personal loans
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance online</a>
bad credit no fax payday loans
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance america</a> ’

386 FvrcLywofs FvrcLywofs | E-mail | Web | 1. října 2017 v 4:31 | Reagovat

best payday loans lenders
<a href="https://cashadvanceamericasev.org">cash advance online</a>
get fast cash
<a href=https://cashadvanceamericasev.org>payday loans near me</a> ’

387 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 2. října 2017 v 5:55 | Reagovat

Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to check it out. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and superb design and style.

388 KmmirSteshy KmmirSteshy | E-mail | Web | 3. října 2017 v 10:10 | Reagovat

I enjoy this website - its so usefull and helpfull.

389 FwjjAbenna FwjjAbenna | E-mail | Web | 3. října 2017 v 19:21 | Reagovat

capital finance one payday loan
<a href="https://paydayllae.com/">payday loans</a>
and payday loans online
<a href=https://paydayllae.com/>instant payday loans</a> ’

390 MuntrEverm MuntrEverm | E-mail | Web | 3. října 2017 v 19:21 | Reagovat

side effects viagra
<a href="http://sexviagen.com/">viagra pills</a>
is generic viagra real
<a href="http://sexviagen.com/">viagra price</a> ’

391 MuntrEverm MuntrEverm | E-mail | Web | 4. října 2017 v 5:23 | Reagovat

alternative viagra
<a href="http://sexviagen.com/">cheap viagra</a>
buy viagra online uk
<a href="http://sexviagen.com/">cheap viagra</a> ’

392 FwjjAbenna FwjjAbenna | E-mail | Web | 4. října 2017 v 13:07 | Reagovat

loans
<a href="https://paydayllae.com/">fast payday loans</a>
bad credit car loan
<a href=https://paydayllae.com/>fast payday loans</a> ’

393 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 4. října 2017 v 19:12 | Reagovat

Your weblog is 1 of a kind, i really like the way you organize the topics.

394 Debxembala Debxembala | E-mail | Web | 5. října 2017 v 3:10 | Reagovat

viagra wholesale - http://sexviagen.com/
try viagra for free <a href="http://sexviagen.com/">viagra price</a> ’

395 JamesLak JamesLak | E-mail | Web | 6. října 2017 v 16:05 | Reagovat

Auto insurance

<a href=http://www.arunai.org/alumni/members/autousapremium/activity/737127/>what car insurance</a>

car insurance quotegeneral car insurance
<a href="https://www.instapaper.com/read/962207203">AUTO Insurance</a>

what is car insurancegeneral car insurance

396 VwebgWeergo VwebgWeergo | E-mail | Web | 11. října 2017 v 13:10 | Reagovat

viagra purchase online - http://viagraonline-getonl.com/
buy viagra internet <a href=http://viagraonline-getonl.com/>online viagra</a> ’

397 JeremyVah JeremyVah | E-mail | 13. října 2017 v 9:31 | Reagovat

test soft

398 Bnrsinvaps Bnrsinvaps | E-mail | Web | Včera v 18:03 | Reagovat

viagra sildenafil citrate - http://tabletve.com/
cheapest generic viagra <a href=http://tabletve.com/>Kamagra Pill</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama