Příkazy do příkazového řádku

17. února 2011 v 16:10 |  Příkazový řádek (cmd)
Příkazový řádek spustíte -START- spustit a tam napište cmd

AT - slouží k plánování úloh
at 18:45 shutdown -s -f -t 00
tento příklad vypne počítač v 18:45, ale pozor jen jednou!
CD - zobrazí název aktuální složky nebo změní aktuální složku
relativně: cd složka
absolutně: cd c:\složka
CMD - Spustí vám nový příkazový řádek
COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
copy zdroj + zdroj + zdroj cíl
zdroj znamená soubor nebo soubory určené ke kopírování
cíl je název složky, kam se mají soubory uložit nebo výsledného souboru
DEL - odstraní jeden nebo více souborů
del /Q /S C:\*.*
odstraní všechny soubory z disku C:, které se zrovna nepoužívají a tudíž nejsou potřebné k chodu systému
/Q způsobí, že nebude vyžádáno potvrzení smazání
/S odstraní soubory i z podadresářů (složky nechá prázdné, ale stále tam budou)
DIR - Zobrazí výpis aktuálního adresáře nebo zvoleného adresáře:
dir složka nebo dir C:\složka
ECHO - Vypíše vámi zadaný text, dá se využít v kombinaci s proměnnými
echo %username%
Vypíše aktuálního uživatele
Takto můžeme zapisovat i text do souborů:
echo Do prdele necum > soubor.txt
kdybysme ovšem takto opět zapsali do souboru, přepsali bysme předchozí text, protože místo > použijeme >> pro zápis na dalží řádek:
echo Tohle bude další řádek textu >> soubor.txt
FOR - Slouží k zřetězení příkazu (provedení v určitém počtu)
Základní použití je toto:
for /L %i in (1,1,10) do příkaz
první číslice znamená od kolika počítat
druhá o kolik přičítat
třetí do kolika počítat
%i je proměnná, ve které se tento stav udržuje
for /L %i in (1,1,10) do echo Počet do deseti: %i
FTP - pro přenos souborů
ftp 63.12.63.39 nebo ftp ftp.webzdarma.cz
MD - Vytvoří složku
md složka
md c:\složka
NET - Skvělý příkaz, má několik funkcí
net view zobrazí počítače v síti
net users zobrazí uživatele na počítači
net users %username% zobrazí informace o aktuálním uživateli
net users %username% nové_heslo změní heslo aktuálnímu uživateli bez znalosti původního hesla
net users nový_uživatel heslo /add vytvoří nového uživatele
net users kompik super změní heslo uživateli kompik na super
net localgroup zobrazí stávající skupiny
net localgorup Administrators ukáže uživatele ve skupině administrátorů
net localgroup Administrators %username% /add vloží stávajícího uživatele do skupiny Administrátorů
PING - Slouží k zjištění, jestli je daný počítač připojen k internetu, dá se pomocí něco i zjistit ip
ping www.centrum.cz
dostanete ip serveru centrum
TELNET - Aplikace slouží ke připojení k danému ip a portu
telnet IP_ADRESA PORT
Pokud port neuvedeme, je výchozí nastavení na 23
místo IP můžeme použít i dns (např. www.centrum.cz)
TIME - TIME 21:20 nastaví čas na PC na 21:20, aniž byste k tomu byli oprávněni.
TRACERT - Slouží k trasování počítače
tracert 21.20.60.90
Ukáže vám přes jaké počítače vede komunikaci mezi vaším počítačem a počítačem oběti. DNS domény počítačů často obsahují části názvu měst, například pra, ust, apod..
TREE - Graficky zobrazí adresáře, podadresáře i soubory
tree /F C:\ nebo Tree /F složka nebo tree /F
Abyste místo diakritických znaků použili ASCII, tak použijte navíc přepínač /A
tree /A /F atd...
VER - Zobrazí verzi operačního systému
SHUTDOWN - Vypne počítač
shutdown -s -f -t 00
provede okamžité vypnutí stávajícího počítače bez dotázání na ukončení aplikací
shutdown -s -f -t 10 -c "tak se měj"
provede to samé jako v předchozím případě ale s 10vteřinovým oknem zobrazujícím důvod(tak se měj)
EXIT - Vypne příkazový řádek

subst
Pomocí tohoto příkazu můžete vytvořit logický disk. Logický disk se chová jako disková jednotka. Tento disk se ale dá kdykoliv zrušit a kdykoliv znovu vytvořit. Používá se hlavně pro rychlejší přístup k oblíbeným složkám. Já používám logický disk pro přístup k souboru nasm.exe, který se nalézá na umístění: C:NASMSRC a vždy musím zadávat tuto dlouhou cestu. Takže si radši vytvořím virtuální disk, který bude touto složkou. Upozorňuji vás, že jakékoliv změny ve virtuálním disku změní ekvivalentně i složku nebo i disk, jehož je virtuální disk prostředníkem. Syntaxe je: subst pismeno_noveho_disku cesta_k_slozce. Teď několik příkladů.subst m: c: Obsah jednotky C: bude i v jednotce m:
subst n: c: asmsrc Vytvoří se nový disk n: v kterém bude přístupný obsah složky c: asmsrc.
subst m: /d Odebere logický disk m:

Nevýhodou je, že po restartu PC virtuální disk zmizí. Nejjednodušším postup, jak zabezpečit, aby se disk po restartu neztrácel je následující:
Vyvolejte v jakékoliv složce místní nabídku a zvolte možnost Nový -> Zástupce
Do okna "Zadejte umístění položky" zadejte: cmd /c subst p: c: azev_slozky
Nakopírujte tohoto zástupce do složky C:C:Documents and Settingsase_uzivatelske_jmenoNabídka StartProgramyPo spuštění
fdisk
Narozdíl od subst, příkaz fdisk rozděluje disk trvale. Upozorňuji, že fdisk umí rozdělovat pouze disk se souborovým formátem FAT, FAT16, FAT32 a neporadí si s NTFS. Disky s NTFS umí jedině odstranit, ale neumí s nimi pracovat. Pevný disk se pomocí tohoto příkazu musí rozdělovat prázdný, protože jinak na 99 % způsobí poškození dat. Program fdisk se na spouštěcí disketě vytvořené ve Windows XP nenajdete, ale můžete si ho stáhnout z internetu nebo z bootovací diskety Win98 nebo ME, ... Příkaz fdisk nelze spustit z GUI Windows, ale musíte ho spouštět právě z bootovací diskety. Fdisk je tzv. externí příkaz (viz další lekce) a spustíte ho standardně příkazem fdisk. Průvodce vás poté provede rozdělením disku. Pomocí volby fdisku "Odstranit diskový oddíl" můžete disk i dost rychle smazat, protože fdisk narozdíl od příkazu format maže přímo partice nikoliv data. Myslím, že lepší je pro tyto účely použít nějaký specializovaný program, třeba jako Partition Manager.
shutdown
Slouží k vypnutí, restartování nebo odhlášení uživatele přes příkazový řádek. Často se používá pro vzdálené vypnutí počítače nebo pro vypnutí více počítačů najednou. Takže počítače v celé síti můžete vypnout spuštěním jedné dávky. Lze také vypnutí PC načasovat. Vše je popsáno v nápovědě příkazové řádky.
format
Používá se k formátování diskových oddílů. Windows neumožňuje smazání aktuálního diskového oddílu, ale můžete smazat přes příkazový řádek právě neaktivní diskový oddíl (disketu, pevný disk). V operačním systému Windows XP si můžete vybrat jaký souborový systém chcete pro nově zformátovaný disk (parametr /FS: souborvy_system), jmenovku, velikost stopy atd. O všem informuje nápověda k příkazové řádce. Při jakémkoliv formátování doporučuji používat parametr /u, který provede kompletní formátování i s kontrolou povrchu disku apod. Příkaz format doporučuji rovněž spouštět z bootovací diskety. Jenom bych vás chtěl upozornit, že pokud smažete data příkazem format nebo partici příkazem fdisk, data se nesmaží, ale pouze nejsou vidět. Existují stovky programů, které dokážou data znovu obnovit. Pokud chcete disk zformátovat bez možnosti obnovy použijte některý ze specializovaných nástrojů. Výborný je freewarový eraser.
IX. ostatní
Seznam příkazů příkazové řádky jsem exportoval z nápovědy cmd. V další části je kompletní instrukční sada MS-DOSu verze 6.22, kterou si můžete stáhnout v sekci Download. Tuto instrukční sadu jsem rovněž opsal, ale již ne z nápovědy, ale ze skvělé knihy Tomáše Baránka - "Kompletní referenční průvodce" (rok vydání 1994)
Interní příkazy x Externí příkazy
Interní příkazy jsou součástí kódu příkazové řádky (respektive MS-DOSu) a jsou k dispozici kdykoliv. jádře (programovém kódu operačního systému DOS) a jsou proto kdykoliv k dispozici. Externí příkazy jsou programy jako ostatní (třeba Malování), ale komunikují s námi prostřednictvím příkazové řádky.
Instrukční sada příkazové řádku ve Windows XP
Chcete-li získat další informace o příkazu, zadejte příkaz HELP název_příkazu.
ASSOC Zobrazí nebo změní přiřazení koncovek souborů.
AT Naplánuje běh příkazů a programů v počítači.
ATTRIB Zobrazí nebo změní atributy.
BREAK Nastaví nebo vynuluje rozšířenou kontrolu CTRL+C checking.
CACLS Zobrazí nebo změní seznam ACL souborů.
CALL Zavolá dávkový soubor z jiného.
CD Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
CHCP Zobrazí nebo nastaví aktivní kódovou stránku.
CHDIR Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
CHKDSK Zkontroluje disk a zobrazí zprávu o stavu.
CHKNTFS Zobrazí nebo změní kontrolu disku při spuštění.
CLS Vymaže obrazovku.
CMD Spustí novou instanci příkazovho řádku systému Windows.
COLOR Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
COMP Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů.
COMPACT Zobrazí nebo změní kompresi souborů v oddílu NTFS.
CONVERT Převede svazek FAT na NTFS. Není možné převádět aktuální jednotku.
COPY Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
DATE Zobrazí nebo nastaví datum.
DEL Odstraní jeden nebo více souborů.
DIR Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
DISKCOMP Porovná obsah dvou disket.
DISKCOPY Zkopíruje obsah jedné diskety na jinou disketu.
DOSKEY Edituje příkazy, znovu volá příkazy a umožňuje vytvářet makra.
ECHO Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo
vypnuto.
ENDLOCAL Konec lokalizačních změn prostředí v dávkovém souboru.
ERASE Vymaže jeden nebo více souborů.
EXIT Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
FC Porovná dva soubory nebo sady souborů a zobrazí rozdíly.
FIND Vyhledá textový řetězec v souborech.
FINDSTR Vyhledá textový řetězec v souborech.
FOR Spustí určený příkaz pro všechny soubory v sadě.
FORMAT Formátuje disk pro použití v systému Windows.
FTYPE Zobrazí nebo změní typ souboru, použitý v přidruženích rozšíření.
GOTO Interpret příkazového řádku přejde k vykonávání instrukcí v označeném
řádku dávkového souboru.
GRAFTABL Povolí zobrazování sady rozšířených znaků v grafickém režimu.
HELP Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
IF Zpracovává příkazy v dávkovém souboru na základě podmínky.
LABEL Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
MD Vytvoří složku.
MKDIR Vytvoří složku.
MODE Konfiguruje systémové zařízení.
MORE Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
MOVE Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
PATH Zobrazí nebo nastaví cestu vyhledávání spustitelných souborů.
PAUSE Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
POPD Obnoví předchozí hodnotu aktuální složky, uloženou příkazem PUSHD.
PRINT Vytiskne textový soubor.
PROMPT Změní tvar příkazového řádku Windows.
PUSHD Uloží aktuální složku a pak ji změní.
RD Smaže složku.
RECOVER Obnoví čitelné informace z chybného nebo poškozeného disku.
REM Označuje komentář v dávkovém souboru nebo souboru CONFIG.SYS.
REN Přejmenuje soubor nebo soubory.
RENAME Přejmenuje soubor nebo soubory.
REPLACE Přepíše soubory.
RMDIR Smaže složku.
SET Zobrazí, nastaví, nebo smaže nastavení prostředí systému Windows.
SETLOCAL Začátek lokalizačních změn prostředí v dávkovém souboru.
SHIFT Posune pozici nahraditelných parametrů v dávkovém souboru.
SORT Setřídí vstup.
START Spustí určený program nebo příkaz v novém okně.
SUBST Přiřadí písmenu jednotky cestu.
TIME Zobrazí nebo nastaví čas systému.
TITLE Nastaví nadpis okna relace programu CMD.EXE.
TREE Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
TYPE Zobrazí obsah textového souboru.
VER Zobrazí verzi systému Windows.
VERIFY Určuje, zda má systém Windows kontrolovat správnost zapsání souborů.
VOL Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
XCOPY Kopíruje soubory a stromy složek.
Instrukční sada MS-DOS 6.22
interní příkazy

Příkazy pro práci se soubory
COPY kopíruje soubory
DEL maže soubory
REN provádí přejmenování souboru
TYPE vypíše obsah (textového) souboru

říkazy pro práci s disky a adresáře
DIR vypíše obsah adresáře
CD nastaví pracovní adresář (přepne do pracovního adresáře)
MD vytvoří adresář
RD vymaže prázdný adresář

Příkazy pro práci s datem a časem
DATE čte a nastavuje systémové datum
TIME čte a nastavuje systémový čas

Obecné řídící a konfigurační příkazy
BREAK nastavuje způsob přerušení programu klávesami Ctrl-Break (Ctrl+c)
CHCP nastaví kódovou stránku používané tabulky znaků
CLS maže obsah textové obrazovky
CTTY vybírá standardní zařízení počítače pro vstupně/výstupní operace
EXIT ukončuje činnost stávajícího interpretu příkazů a vrací řízení na vyšší úroveň interpretu
LH načte program do horní paměti (upper memory)
VER zobrazí číslo aktuálně používané verze systému MS-DOS
VERIFY zapíná kontrolu ověřování správnosti při jakýchkoliv přenosech souborů
VOL zobrazí jméno disku a jeho sériové číslo

Proměnné prostředí a příkaz pro práci s nimi
PATH Proměnná PATH (cesta) viz.dole
PROMPT Proměnná PROMPT (výzva) definuje způsob zobrazení výzvy operačního systému v příkazové řádce
SET definuje proměnné prostředí, zobrazuje je a přiřazuje jim hodnoty.

Příkazy pro činnost dávkových souborů
CALL, FOR, GOTO, IF, REM, SHIFT o nich až dáleExterní příkazy

Příkazy pro práci se soubory a adresáři:
MOVE Přesouvá soubory a přejmenovává adresáře
UNDELETE Obnovuje vymazané soubory
XCOPY Kopíruje celé adresářové struktury
REPLACE Řídí nahrazování souborů
ATTRIB Zobrazuje a upravuje atributy souborů
TREE Zobrazuje adresářový strom disku
DELTREE Maže celé adresářové stromy
RESTORE Obnovuje soubory uložené příkazem BACKUP z dřívějších verzí DOSU
FC Porovnává obsah souborů
MSBACKUP Zálohuje soubory a adresáře
SUBST Vytváří umělý, virtuální disk
SHARE Definuje podmínky pro sdílení a zamykání souborů
EDIT Spouští jednoduchý textový editor
EXPAND Rozbaluje soubory

Příkazy pro práci s diskem
FORMAT Formátuje disk nebo disketu
FDISK Připravuje médium k formátování
UNFORMAT Obnovuje data ztracená formátováním
LABEL Připravuje disku jméno
SYS Vytváří systémový disk
DISKCOPY Kopíruje celé disky
DISKCOMP Porovnává obsahy disků
CHKDSK Kontroluje integritu souborů na disku
SCANDISK kontroluje a opravuje chyby na disku
SMARTDRV Vytváří vyrovnávací paměť (cache) disku
DEFRAG Odstraňuje fragmentaci disku
DRVSPACE Komprimuje disk

Příkazy pro práci s pamětí
MEM Zkoumá obsah paměti počítače
MEMMAKER Optimalizuje využití paměti
LOADFIX Načítá program do horních 64 kB paměti

Klávesnice a obrazovka, národní nastavení
DOSKEY Umožňuje editaci příkazové řádky a tvorbu příkazových maker
KEYB Zapíná na klávesnici národní sadu znaků
GRAPHICS Podporuje tisk obrazovky na různých tiskárnách
COUNTRY Instaluje národní podporu

Periférie a komunikace
MODE Nastavuje základní komunikační parametry rozhraní
PRINT Definuje parametry tisku a řídí tisk na pozadí
MSCDEX Instaluje rozhraní pro jednotku CD-ROM
INTERLNK Instaluje podporu komunikace dvou počítačů po LPT nebo COM
INTERSVR Stejné jako předchozí, akorát na straně serveru

Ostatní externí příkazy a programy
MSD Diagnostický test počítače
MORE Systémový filtr, pauzující výpisy po obrazovkách
FIND Systémový filtr, nalézá řetězce
SORT Systémový filtr, třídí výstupy
POWER Snižuje spotřebu energie procesoru
MSAV Antivirový program
DEBUG Ladicí a programovací prostředek
QBASIC Programovací jazyk QuickBASIC
VSAFE Rezidentní antivirový program
HELP Nápověda MS-DOSu
FASTHLEP Stručná nápověda MS-DOSu
FASTOPEN Ukládá informace o otevřených souborech do paměti, zrychluje tak přístup k nim.
SETVER Nastavuje verzi operačního systému pro korektní programy
CHOICE Poskytuje uživateli výběr z více odpovědí

Programová podpora Microsoft Windows
MWAVTSR, MWBACKUP, MWAB, SMARTMON, MWUNDEL - nyní už zbytečné
Path
Path definuje cesty, ve kterých bude příkazová řádka hledat spustitelné soubory. Např. příkaz format je uložen v adresáři C:WindowsSystem32, ale i když se nalézáte v kořenovém adresáři disku, přesto se format spustí. To je definováno právě příkazem PATH. Cesta C:>PATH C:; C:Windows; C:WindowsSystem32; C:moje_slozka znamená, že po napsání externího příkazu bude nejdříve prohledáván kořenový adresář disku, poté složka C:Windows, poté složka C:WindowsSystem32 a nakonc C:moje_slozka. Myslím, že je to jasné.

Reklama

 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (182)
Zobrazit starší komentáře

101 GavrilaRex GavrilaRex | E-mail | Web | 3. května 2017 v 22:22 | Reagovat

online cialis us pharmacy

      http://canadacialisnvz.com/ - cheap cialis

    <a href="http://canadacialisnvz.com/">tadalafil online</a>

    cialis per donn

102 MoisesRex MoisesRex | E-mail | Web | 5. května 2017 v 16:00 | Reagovat

fast track to cash flow edmonton

      <a href=http://advancequickfxz.com/>payday loans online</a>

    <a href="http://advancequickfxz.com/">instant payday loan</a>

    personal loans in morrow ga

103 MoisesRex MoisesRex | E-mail | Web | 6. května 2017 v 9:00 | Reagovat

american unsecured personal loans

      http://advancequickfxz.com/ - payday advances

    <a href="http://advancequickfxz.com/">instant payday loan</a>

    best cash advance 85244

104 MoisesRex MoisesRex | E-mail | Web | 7. května 2017 v 9:36 | Reagovat

payday loans open on sunday in cincinnati

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>advance payday loans</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">payaday loans</a>

    lowest apr on loans

105 VikaRex VikaRex | E-mail | Web | 7. května 2017 v 16:41 | Reagovat

viagra generico e bom mesmo

      http://www.viagrarxp.com/ - viagra cheap

    <a href="http://www.viagrarxp.com/">viagra online</a>

    viagra und co im tes

106 MoisesRex MoisesRex | E-mail | Web | 8. května 2017 v 19:28 | Reagovat

payday loans menasha

      http://fastloanstgz.com/ - payday day loans

    <a href="http://fastloanstgz.com/">best online payday loans</a>

    unsecured loans for very poor credit rating

107 MoisesRex MoisesRex | E-mail | Web | 9. května 2017 v 14:44 | Reagovat

foros cialis

      <a href=http://cialisonlinevmz.com/>cialis without prescription</a>

    <a href="http://cialisonlinevmz.com/">cialis super active</a>

    buy cialis jelly 40

108 MoisesRex MoisesRex | E-mail | Web | 9. května 2017 v 22:21 | Reagovat

small payday loans for bad credit

      http://fastloanstgz.com/ - fast payday loans

    <a href="http://fastloanstgz.com/">payday day loans</a>

    self cert loans unsecured

109 MoisesRex MoisesRex | E-mail | Web | 10. května 2017 v 18:29 | Reagovat

recommended dosage of cialis

      <a href=http://cialisonlinevmz.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialisonlinevmz.com/">cialis pills</a>

    cialis zyprexa

110 MoisesRex MoisesRex | E-mail | Web | 10. května 2017 v 20:30 | Reagovat

we choice buy cialis in canada

      <a href=http://cialisonlinevmz.com/>cialis without a doctors prescription</a>

    <a href="http://cialisonlinevmz.com/">cialis online</a>

    acquistare cialis con postepay

111 IvlevRex IvlevRex | E-mail | Web | 12. května 2017 v 4:39 | Reagovat

only now cialis brand name

      <a href=http://cheapcialismsz.com/>cheap cialis</a>

    <a href="http://cheapcialismsz.com/">generic cialis</a>

    buy cialis florida online

112 LidaRex LidaRex | E-mail | Web | 14. května 2017 v 16:20 | Reagovat

generic viagra cheapest uk

      http://viagrarxbuy.com/ - buy viagra

    <a href="http://viagrarxbuy.com/">viagra generic</a>

    buy viagra nsw

113 LidaRex LidaRex | E-mail | Web | 15. května 2017 v 2:38 | Reagovat

dr thom viagra

      http://viagrarxbuy.com/ - buy viagra online

    <a href="http://viagrarxbuy.com/">viagra</a>

    scatola viagra costo.

114 AndreyRex AndreyRex | E-mail | Web | 19. května 2017 v 9:37 | Reagovat

cialis rezeptfrei preiswert

http://buycialisvjonline.com/ - cilais price

<a href="http://buycialisvjonline.com/">cialis cheap</a>

buy cialis online cheap

115 MilesRex MilesRex | E-mail | Web | 19. května 2017 v 14:35 | Reagovat

viagra im laden kaufen

      <a href=http://viagraonlinezx.com/> cheap viagra online</a>

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> buy viagra online</a>

    maximum dosage for viagra

116 ValeryRex ValeryRex | E-mail | Web | 19. května 2017 v 15:52 | Reagovat

generic cialis 20mg canada

      <a href=http://cialisonlinexbm.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cialisonlinexbm.com/">cialis generic</a>

    compare price for cialis

117 AnnRex AnnRex | E-mail | Web | 19. května 2017 v 17:38 | Reagovat

i use it buy cialis online

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">buy cialis online</a>

    cheap cialis 20 mg 60 pills

118 AnnRex AnnRex | E-mail | Web | 19. května 2017 v 19:38 | Reagovat

cialis uber krankenkasse

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>canadian cialis</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">cilais price</a>

    prix cialis boite de 4

119 AnnRex AnnRex | E-mail | Web | 19. května 2017 v 19:45 | Reagovat

the best choice cialis 30 mg

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>cilais price</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">cialis online</a>

    cialis e betabloccanti

120 AnnRex AnnRex | E-mail | Web | 19. května 2017 v 20:07 | Reagovat

generico di cialis

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">buy cialis</a>

    click here cialis paypal

121 AnnRex AnnRex | E-mail | Web | 19. května 2017 v 20:41 | Reagovat

real versus generic cialis

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">cialis canada</a>

    comprar generico do cialis

122 AnnRex AnnRex | E-mail | Web | 19. května 2017 v 21:19 | Reagovat

20 mg cialis what is it

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">cialis super active</a>

    low dose cialis and back pain

123 MilesRex MilesRex | E-mail | Web | 19. května 2017 v 23:23 | Reagovat

overdose viagra amputer

      http://viagraonlinezx.com/ -  cheap viagra

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> generic viagra</a>

    can i take viagra at 30

124 MilesRex MilesRex | E-mail | Web | 20. května 2017 v 5:33 | Reagovat

secure online viagra purchase

      http://viagraonlinezx.com/ -  viagra online

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> viagra coupon</a>

    i use it viagra generic online

125 PiannoRex PiannoRex | E-mail | Web | 20. května 2017 v 11:28 | Reagovat

cialis generika kaufen foru

      http://buycialisfrx.com/ - order cialis

     lt;a href="http://buycialisfrx.com/">generic cialis lt;/a gt;

    trial pack cialis

126 MilesRex MilesRex | E-mail | Web | 21. května 2017 v 1:27 | Reagovat

viagra pfizer gut

      <a href=http://viagraonlinezx.com/> viagra coupon</a>

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> buy viagra</a>

    we choice viagra 100mg

127 buy buy | E-mail | Web | 21. května 2017 v 16:23 | Reagovat

I have read several good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make such a magnificent informative web site.

128 AnnieRex AnnieRex | E-mail | Web | 21. května 2017 v 21:09 | Reagovat

tab viagra generic name

      <a href=http://cheapviagrazpn.com/>viagra</a>

    <a href="http://cheapviagrazpn.com/">online viagra</a>

    discount viagra from india

129 AnnieRex AnnieRex | E-mail | Web | 22. května 2017 v 8:14 | Reagovat

venta de viagra en guadalajara

      <a href=http://cheapviagrazpn.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://cheapviagrazpn.com/">generic viagra</a>

    viagra generika apothek

130 MoisesRex MoisesRex | E-mail | Web | 23. května 2017 v 5:24 | Reagovat

viagra in svizzera

      http://buyviagracvz.com/ -  cheap viagra online

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> cheap viagra</a>

    sildenafil generico viagra

131 SethRex SethRex | E-mail | Web | 23. května 2017 v 20:56 | Reagovat

cialis online best sites

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>order cialis</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">generic cialis</a>

    only here cheepest cialis

132 MoisesRex MoisesRex | E-mail | Web | 24. května 2017 v 2:52 | Reagovat

viagra weight loss

      http://buyviagracvz.com/ -  buy generic viagra

    <a href="http://buyviagracvz.com/">viagra</a>

    if i take more than one viagra

133 SethRex SethRex | E-mail | Web | 24. května 2017 v 19:33 | Reagovat

cialis®

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">buy cialis</a>

    pastillas cialis 10 mg

134 AnnRex AnnRex | E-mail | Web | 25. května 2017 v 15:47 | Reagovat

come usare il cialis

      http://buycialisfxz.com/ - cialis generic

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cilais price</a>

    cialis muestra libre en linea

135 payday payday | E-mail | Web | 26. května 2017 v 23:11 | Reagovat

Excellent blog right here! Also your site lots up very fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

136 DemidRex DemidRex | E-mail | Web | 28. května 2017 v 3:49 | Reagovat

ou acheter generic cialis

      http://buygvcialisonline.com/ - cheap cialis

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">buy cialis online</a>

    cialis suisse 100 mg

137 MoisesRex MoisesRex | E-mail | Web | 30. května 2017 v 3:20 | Reagovat

order cialis withoout an rx

      http://cheapxcialis.com/ - buy cialis

    <a href="http://cheapxcialis.com/">cheap cialis</a>

    cialis son dosage

138 online_cialis online_cialis | E-mail | Web | 31. května 2017 v 9:51 | Reagovat

Hi my friend! I want to say that this post is amazing, great written and include almost all significant infos. I'd like to see more posts like this.

139 payday payday | E-mail | Web | 31. května 2017 v 18:35 | Reagovat

Do you agree with my statement that this post is awesome?

140 SergeyRex SergeyRex | E-mail | Web | 31. května 2017 v 22:05 | Reagovat

viagra cialis france

      http://buyviagraonlineaz.com/ - online viagra

    <a href="http://buyviagraonlineaz.com/">viagra</a>

    buy 5 mg viagra online

141 AlexeyRex AlexeyRex | E-mail | Web | 2. června 2017 v 1:19 | Reagovat

try it cialis usa

      http://cialis10mgonlinez.com/ - cialis

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">cheap cialis</a>

    generic cialis bogus

142 AlexeyRex AlexeyRex | E-mail | Web | 3. června 2017 v 9:14 | Reagovat

takeing cialis 40mg ok

      http://cialis10mgonlinez.com/ - buy generic cialis

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">generic cialis online</a>

    cialis 40mg 60mg

143 AlexeyRex AlexeyRex | E-mail | Web | 3. června 2017 v 11:10 | Reagovat

cialis once a day 2.5 mg

      http://cialis10mgonlinez.com/ - generic cialis

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">buy cialis</a>

    "broadway services" cialis

144 viagra_generic viagra_generic | E-mail | Web | 4. června 2017 v 14:57 | Reagovat

How significantly of an special post, keep on posting much better half

145 IannRex IannRex | E-mail | Web | 5. června 2017 v 12:13 | Reagovat

ou acheter viagra en ligne

      http://viagragenonline.com/ - buy viagra

    <a href="http://viagragenonline.com/">viagra generic</a>

    achete du viagra pas chere

146 IrishRex IrishRex | E-mail | Web | 5. června 2017 v 19:55 | Reagovat

cialis one day cost

      http://buycialisko.com/ - cialis 20mg

    <a href="http://buycialisko.com/">cialis</a>

    paralysis why patients cialis

147 IrishRex IrishRex | E-mail | Web | 6. června 2017 v 12:31 | Reagovat

cialis tablets paypal

      http://buycialisko.com/ - generic cialis

    <a href="http://buycialisko.com/">cialis</a>

    online purchase of cialis tabs

148 IrishRex IrishRex | E-mail | Web | 7. června 2017 v 0:51 | Reagovat

cialis soft energy drink

      http://buycialisko.com/ - cialis 10mg

    <a href="http://buycialisko.com/">cialis 10mg</a>

    muestra de medicos de cialis

149 IrishRex IrishRex | E-mail | Web | 7. června 2017 v 2:49 | Reagovat

cialis get out of system

      http://buycialisko.com/ - generic cialis

    <a href="http://buycialisko.com/">cialis online</a>

    cialis best generic price

150 CoreRex CoreRex | E-mail | Web | 8. června 2017 v 18:37 | Reagovat

cialis preisvergleich

      http://buyacialisonline.com/ - buy cialis

    <a href="http://buyacialisonline.com/">generic cialis online</a>

    buy cialis australia online.

151 CoreRex CoreRex | E-mail | Web | 9. června 2017 v 4:33 | Reagovat

is cialis generic safe

      http://buyacialisonline.com/ - cialis

    <a href="http://buyacialisonline.com/">buy cheap cialis</a>

    cialis acquistare in farmaci

152 AndrewRex AndrewRex | E-mail | Web | 9. června 2017 v 22:00 | Reagovat

low secured loans rate

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - online payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    fast cash sheridan and mississippi

153 AndrewRex AndrewRex | E-mail | Web | 9. června 2017 v 23:41 | Reagovat

cash for xmas payday loan

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday advance</a>

    mrcb personal loan

154 AndrewRex AndrewRex | E-mail | Web | 10. června 2017 v 1:23 | Reagovat

personal loans low credit score

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loans</a>

    quick cash same day loan

155 AndrewRex AndrewRex | E-mail | Web | 10. června 2017 v 2:44 | Reagovat

offre de pret personnel

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loans</a>

    online payday loan email transfer

156 AndrewRex AndrewRex | E-mail | Web | 10. června 2017 v 3:37 | Reagovat

how to ask your boss for a cash advance

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans</a>

    cash loans tuscaloosa

157 AndrewRex AndrewRex | E-mail | Web | 10. června 2017 v 9:23 | Reagovat

online payday loan email transfer

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">online payday loans</a>

    payday loans in selma alabama

158 AndrewRex AndrewRex | E-mail | Web | 10. června 2017 v 19:21 | Reagovat

fax free payday loans

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans online</a>

    personal loan bad credit history

159 AndrewRex AndrewRex | E-mail | Web | 10. června 2017 v 20:36 | Reagovat

payday loan in covington ky

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance</a>

    joint loans bad credit no upfront fees

160 AndrewRex AndrewRex | E-mail | Web | 11. června 2017 v 2:56 | Reagovat

payday loan opelika al

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loan</a>

    DET cash advance

161 AndrewRex AndrewRex | E-mail | Web | 11. června 2017 v 4:08 | Reagovat

joint loans bad credit no upfront fees

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no faxing payday advance</a>

    payday loans in bmt tx

162 AndrewRex AndrewRex | E-mail | Web | 11. června 2017 v 18:33 | Reagovat

christmas cash

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no faxing payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance</a>

    are there any genuine loan companies for bad credit

163 AndrewRex AndrewRex | E-mail | Web | 11. června 2017 v 23:10 | Reagovat

payday advance santa ana

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">online payday loans</a>

    2500 dollar loan

164 AndrewRex AndrewRex | E-mail | Web | 12. června 2017 v 0:57 | Reagovat

get approved for a personal loan online

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loan</a>

    personal loans copperas cove

165 AndrewRex AndrewRex | E-mail | Web | 12. června 2017 v 9:59 | Reagovat

personal loans panama city

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - online payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance</a>

    small loans for you p/l

166 AndrewRex AndrewRex | E-mail | Web | 12. června 2017 v 14:15 | Reagovat

cash loans without a debit card

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - online payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans online</a>

    i need a loan now

167 AndrewRex AndrewRex | E-mail | Web | 12. června 2017 v 14:48 | Reagovat

cash advance kent oh

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no faxing payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loan</a>

    cash loans without a debit card

168 viagra viagra | E-mail | Web | 15. června 2017 v 20:05 | Reagovat

Amoxicillin And Clavulanate 250mg With No Prescription in Indianapolis

169 cialis cialis | E-mail | Web | 17. června 2017 v 14:11 | Reagovat

Article Source  a viral game app is not that much

170 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 19. června 2017 v 12:45 | Reagovat

Definitely pent topic matter, appreciate it for selective information.

171 Cehrgat Cehrgat | E-mail | Web | 20. června 2017 v 23:38 | Reagovat

are online payday loans - http://regconlinepaydayloans.com/
direct online payday loans <a href="https://onlinepaydayloanstbb.org/">fast online payday loans</a>

172 JtrdsgCale JtrdsgCale | E-mail | Web | Čtvrtek v 12:30 | Reagovat

loans bad credit - https://paydayloansbadcredittybc.org/
bad credit easy payday loan <a href=https://paydayloansbadcredittybc.org/>loans for bad credit</a> ’

173 BvcdnAlect BvcdnAlect | E-mail | Web | Čtvrtek v 13:14 | Reagovat

online installment loans - https://getinstallmentloanhnq.org/
get installment loan <a href="https://getinstallmentloanhnq.org/">get installment loan</a> ’

174 Brellkilt Brellkilt | E-mail | Web | Čtvrtek v 16:09 | Reagovat

bad credit personal loans - https://badcreditjkkl.com/
personal loans bad credit <a href="https://badcreditjkkl.com/">bad credit loans andnot payday loan</a> ’

175 Gfdddshab Gfdddshab | E-mail | Web | Čtvrtek v 16:27 | Reagovat

payday loans 300 - https://paydayloansxxe.com/
online payday loans with <a href=https://paydayloansxxe.com/>bad credit instant approval payday loans</a> ’

176 Vdedwslem Vdedwslem | E-mail | Web | Pátek v 22:55 | Reagovat

loan calculator
<a href="https://zxepersonalloansonlinesmall.com/">fast cash payday loans online</a>
get loan bad credit
<a href=https://zxepersonalloansonlinesmall.com/>bad check to payday loan</a>   ’

177 Ccggat Ccggat | E-mail | Web | Pátek v 23:38 | Reagovat

online personal loans bad credit
<a href="https://vekpaydayadvanceloanssamepayday.com/">online personal loans</a>
small personal loans online
<a href="https://vekpaydayadvanceloanssamepayday.com/">$1500 payday loans</a>     ’

178 Lwvcdcaf Lwvcdcaf | E-mail | Web | Neděle v 22:01 | Reagovat

cash advance american express - http://verdcashadvance.com/
cash advance near me <a href=http://verdcashadvance.com/>cash advance american express</a> ’

179 Verclem Verclem | E-mail | Web | Včera v 13:58 | Reagovat

cash loans payday
<a href="https://zxepersonalloansonlinesmall.com/">cash america payday loans</a>
online loan
<a href=https://zxepersonalloansonlinesmall.com/>bank accounts</a>   ’

180 Lwvdcdcaf Lwvdcdcaf | E-mail | Web | Včera v 19:32 | Reagovat

business loan - https://berpaydayloanlendersquickloans.com/
payday loans america <a href=https://berpaydayloanlendersquickloans.com/>bad credit debt consolidation internet payday loan</a> ’

181 Bredllkilt Bredllkilt | E-mail | Web | Včera v 22:38 | Reagovat

online cash loans - https://cashadvancevtg.com/
loans payday <a href="https://cashadvancevtg.com/">payday loans</a> ’

182 BtuAlect BtuAlect | E-mail | Web | Včera v 23:30 | Reagovat

bad credit loans for military payday loans for military
<a href="https://cashadvancetfj.com/">payday loan companies online</a>
quick and easy payday loan
<a href="https://cashadvancetfj.com/">emergency personal loan</a>     ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama