Příkazy do příkazového řádku

17. února 2011 v 16:10 |  Příkazový řádek (cmd)
Příkazový řádek spustíte -START- spustit a tam napište cmd

AT - slouží k plánování úloh
at 18:45 shutdown -s -f -t 00
tento příklad vypne počítač v 18:45, ale pozor jen jednou!
CD - zobrazí název aktuální složky nebo změní aktuální složku
relativně: cd složka
absolutně: cd c:\složka
CMD - Spustí vám nový příkazový řádek
COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
copy zdroj + zdroj + zdroj cíl
zdroj znamená soubor nebo soubory určené ke kopírování
cíl je název složky, kam se mají soubory uložit nebo výsledného souboru
DEL - odstraní jeden nebo více souborů
del /Q /S C:\*.*
odstraní všechny soubory z disku C:, které se zrovna nepoužívají a tudíž nejsou potřebné k chodu systému
/Q způsobí, že nebude vyžádáno potvrzení smazání
/S odstraní soubory i z podadresářů (složky nechá prázdné, ale stále tam budou)
DIR - Zobrazí výpis aktuálního adresáře nebo zvoleného adresáře:
dir složka nebo dir C:\složka
ECHO - Vypíše vámi zadaný text, dá se využít v kombinaci s proměnnými
echo %username%
Vypíše aktuálního uživatele
Takto můžeme zapisovat i text do souborů:
echo Do prdele necum > soubor.txt
kdybysme ovšem takto opět zapsali do souboru, přepsali bysme předchozí text, protože místo > použijeme >> pro zápis na dalží řádek:
echo Tohle bude další řádek textu >> soubor.txt
FOR - Slouží k zřetězení příkazu (provedení v určitém počtu)
Základní použití je toto:
for /L %i in (1,1,10) do příkaz
první číslice znamená od kolika počítat
druhá o kolik přičítat
třetí do kolika počítat
%i je proměnná, ve které se tento stav udržuje
for /L %i in (1,1,10) do echo Počet do deseti: %i
FTP - pro přenos souborů
ftp 63.12.63.39 nebo ftp ftp.webzdarma.cz
MD - Vytvoří složku
md složka
md c:\složka
NET - Skvělý příkaz, má několik funkcí
net view zobrazí počítače v síti
net users zobrazí uživatele na počítači
net users %username% zobrazí informace o aktuálním uživateli
net users %username% nové_heslo změní heslo aktuálnímu uživateli bez znalosti původního hesla
net users nový_uživatel heslo /add vytvoří nového uživatele
net users kompik super změní heslo uživateli kompik na super
net localgroup zobrazí stávající skupiny
net localgorup Administrators ukáže uživatele ve skupině administrátorů
net localgroup Administrators %username% /add vloží stávajícího uživatele do skupiny Administrátorů
PING - Slouží k zjištění, jestli je daný počítač připojen k internetu, dá se pomocí něco i zjistit ip
ping www.centrum.cz
dostanete ip serveru centrum
TELNET - Aplikace slouží ke připojení k danému ip a portu
telnet IP_ADRESA PORT
Pokud port neuvedeme, je výchozí nastavení na 23
místo IP můžeme použít i dns (např. www.centrum.cz)
TIME - TIME 21:20 nastaví čas na PC na 21:20, aniž byste k tomu byli oprávněni.
TRACERT - Slouží k trasování počítače
tracert 21.20.60.90
Ukáže vám přes jaké počítače vede komunikaci mezi vaším počítačem a počítačem oběti. DNS domény počítačů často obsahují části názvu měst, například pra, ust, apod..
TREE - Graficky zobrazí adresáře, podadresáře i soubory
tree /F C:\ nebo Tree /F složka nebo tree /F
Abyste místo diakritických znaků použili ASCII, tak použijte navíc přepínač /A
tree /A /F atd...
VER - Zobrazí verzi operačního systému
SHUTDOWN - Vypne počítač
shutdown -s -f -t 00
provede okamžité vypnutí stávajícího počítače bez dotázání na ukončení aplikací
shutdown -s -f -t 10 -c "tak se měj"
provede to samé jako v předchozím případě ale s 10vteřinovým oknem zobrazujícím důvod(tak se měj)
EXIT - Vypne příkazový řádek

subst
Pomocí tohoto příkazu můžete vytvořit logický disk. Logický disk se chová jako disková jednotka. Tento disk se ale dá kdykoliv zrušit a kdykoliv znovu vytvořit. Používá se hlavně pro rychlejší přístup k oblíbeným složkám. Já používám logický disk pro přístup k souboru nasm.exe, který se nalézá na umístění: C:NASMSRC a vždy musím zadávat tuto dlouhou cestu. Takže si radši vytvořím virtuální disk, který bude touto složkou. Upozorňuji vás, že jakékoliv změny ve virtuálním disku změní ekvivalentně i složku nebo i disk, jehož je virtuální disk prostředníkem. Syntaxe je: subst pismeno_noveho_disku cesta_k_slozce. Teď několik příkladů.subst m: c: Obsah jednotky C: bude i v jednotce m:
subst n: c: asmsrc Vytvoří se nový disk n: v kterém bude přístupný obsah složky c: asmsrc.
subst m: /d Odebere logický disk m:

Nevýhodou je, že po restartu PC virtuální disk zmizí. Nejjednodušším postup, jak zabezpečit, aby se disk po restartu neztrácel je následující:
Vyvolejte v jakékoliv složce místní nabídku a zvolte možnost Nový -> Zástupce
Do okna "Zadejte umístění položky" zadejte: cmd /c subst p: c: azev_slozky
Nakopírujte tohoto zástupce do složky C:C:Documents and Settingsase_uzivatelske_jmenoNabídka StartProgramyPo spuštění
fdisk
Narozdíl od subst, příkaz fdisk rozděluje disk trvale. Upozorňuji, že fdisk umí rozdělovat pouze disk se souborovým formátem FAT, FAT16, FAT32 a neporadí si s NTFS. Disky s NTFS umí jedině odstranit, ale neumí s nimi pracovat. Pevný disk se pomocí tohoto příkazu musí rozdělovat prázdný, protože jinak na 99 % způsobí poškození dat. Program fdisk se na spouštěcí disketě vytvořené ve Windows XP nenajdete, ale můžete si ho stáhnout z internetu nebo z bootovací diskety Win98 nebo ME, ... Příkaz fdisk nelze spustit z GUI Windows, ale musíte ho spouštět právě z bootovací diskety. Fdisk je tzv. externí příkaz (viz další lekce) a spustíte ho standardně příkazem fdisk. Průvodce vás poté provede rozdělením disku. Pomocí volby fdisku "Odstranit diskový oddíl" můžete disk i dost rychle smazat, protože fdisk narozdíl od příkazu format maže přímo partice nikoliv data. Myslím, že lepší je pro tyto účely použít nějaký specializovaný program, třeba jako Partition Manager.
shutdown
Slouží k vypnutí, restartování nebo odhlášení uživatele přes příkazový řádek. Často se používá pro vzdálené vypnutí počítače nebo pro vypnutí více počítačů najednou. Takže počítače v celé síti můžete vypnout spuštěním jedné dávky. Lze také vypnutí PC načasovat. Vše je popsáno v nápovědě příkazové řádky.
format
Používá se k formátování diskových oddílů. Windows neumožňuje smazání aktuálního diskového oddílu, ale můžete smazat přes příkazový řádek právě neaktivní diskový oddíl (disketu, pevný disk). V operačním systému Windows XP si můžete vybrat jaký souborový systém chcete pro nově zformátovaný disk (parametr /FS: souborvy_system), jmenovku, velikost stopy atd. O všem informuje nápověda k příkazové řádce. Při jakémkoliv formátování doporučuji používat parametr /u, který provede kompletní formátování i s kontrolou povrchu disku apod. Příkaz format doporučuji rovněž spouštět z bootovací diskety. Jenom bych vás chtěl upozornit, že pokud smažete data příkazem format nebo partici příkazem fdisk, data se nesmaží, ale pouze nejsou vidět. Existují stovky programů, které dokážou data znovu obnovit. Pokud chcete disk zformátovat bez možnosti obnovy použijte některý ze specializovaných nástrojů. Výborný je freewarový eraser.
IX. ostatní
Seznam příkazů příkazové řádky jsem exportoval z nápovědy cmd. V další části je kompletní instrukční sada MS-DOSu verze 6.22, kterou si můžete stáhnout v sekci Download. Tuto instrukční sadu jsem rovněž opsal, ale již ne z nápovědy, ale ze skvělé knihy Tomáše Baránka - "Kompletní referenční průvodce" (rok vydání 1994)
Interní příkazy x Externí příkazy
Interní příkazy jsou součástí kódu příkazové řádky (respektive MS-DOSu) a jsou k dispozici kdykoliv. jádře (programovém kódu operačního systému DOS) a jsou proto kdykoliv k dispozici. Externí příkazy jsou programy jako ostatní (třeba Malování), ale komunikují s námi prostřednictvím příkazové řádky.
Instrukční sada příkazové řádku ve Windows XP
Chcete-li získat další informace o příkazu, zadejte příkaz HELP název_příkazu.
ASSOC Zobrazí nebo změní přiřazení koncovek souborů.
AT Naplánuje běh příkazů a programů v počítači.
ATTRIB Zobrazí nebo změní atributy.
BREAK Nastaví nebo vynuluje rozšířenou kontrolu CTRL+C checking.
CACLS Zobrazí nebo změní seznam ACL souborů.
CALL Zavolá dávkový soubor z jiného.
CD Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
CHCP Zobrazí nebo nastaví aktivní kódovou stránku.
CHDIR Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
CHKDSK Zkontroluje disk a zobrazí zprávu o stavu.
CHKNTFS Zobrazí nebo změní kontrolu disku při spuštění.
CLS Vymaže obrazovku.
CMD Spustí novou instanci příkazovho řádku systému Windows.
COLOR Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
COMP Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů.
COMPACT Zobrazí nebo změní kompresi souborů v oddílu NTFS.
CONVERT Převede svazek FAT na NTFS. Není možné převádět aktuální jednotku.
COPY Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
DATE Zobrazí nebo nastaví datum.
DEL Odstraní jeden nebo více souborů.
DIR Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
DISKCOMP Porovná obsah dvou disket.
DISKCOPY Zkopíruje obsah jedné diskety na jinou disketu.
DOSKEY Edituje příkazy, znovu volá příkazy a umožňuje vytvářet makra.
ECHO Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo
vypnuto.
ENDLOCAL Konec lokalizačních změn prostředí v dávkovém souboru.
ERASE Vymaže jeden nebo více souborů.
EXIT Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
FC Porovná dva soubory nebo sady souborů a zobrazí rozdíly.
FIND Vyhledá textový řetězec v souborech.
FINDSTR Vyhledá textový řetězec v souborech.
FOR Spustí určený příkaz pro všechny soubory v sadě.
FORMAT Formátuje disk pro použití v systému Windows.
FTYPE Zobrazí nebo změní typ souboru, použitý v přidruženích rozšíření.
GOTO Interpret příkazového řádku přejde k vykonávání instrukcí v označeném
řádku dávkového souboru.
GRAFTABL Povolí zobrazování sady rozšířených znaků v grafickém režimu.
HELP Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
IF Zpracovává příkazy v dávkovém souboru na základě podmínky.
LABEL Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
MD Vytvoří složku.
MKDIR Vytvoří složku.
MODE Konfiguruje systémové zařízení.
MORE Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
MOVE Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
PATH Zobrazí nebo nastaví cestu vyhledávání spustitelných souborů.
PAUSE Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
POPD Obnoví předchozí hodnotu aktuální složky, uloženou příkazem PUSHD.
PRINT Vytiskne textový soubor.
PROMPT Změní tvar příkazového řádku Windows.
PUSHD Uloží aktuální složku a pak ji změní.
RD Smaže složku.
RECOVER Obnoví čitelné informace z chybného nebo poškozeného disku.
REM Označuje komentář v dávkovém souboru nebo souboru CONFIG.SYS.
REN Přejmenuje soubor nebo soubory.
RENAME Přejmenuje soubor nebo soubory.
REPLACE Přepíše soubory.
RMDIR Smaže složku.
SET Zobrazí, nastaví, nebo smaže nastavení prostředí systému Windows.
SETLOCAL Začátek lokalizačních změn prostředí v dávkovém souboru.
SHIFT Posune pozici nahraditelných parametrů v dávkovém souboru.
SORT Setřídí vstup.
START Spustí určený program nebo příkaz v novém okně.
SUBST Přiřadí písmenu jednotky cestu.
TIME Zobrazí nebo nastaví čas systému.
TITLE Nastaví nadpis okna relace programu CMD.EXE.
TREE Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
TYPE Zobrazí obsah textového souboru.
VER Zobrazí verzi systému Windows.
VERIFY Určuje, zda má systém Windows kontrolovat správnost zapsání souborů.
VOL Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
XCOPY Kopíruje soubory a stromy složek.
Instrukční sada MS-DOS 6.22
interní příkazy

Příkazy pro práci se soubory
COPY kopíruje soubory
DEL maže soubory
REN provádí přejmenování souboru
TYPE vypíše obsah (textového) souboru

říkazy pro práci s disky a adresáře
DIR vypíše obsah adresáře
CD nastaví pracovní adresář (přepne do pracovního adresáře)
MD vytvoří adresář
RD vymaže prázdný adresář

Příkazy pro práci s datem a časem
DATE čte a nastavuje systémové datum
TIME čte a nastavuje systémový čas

Obecné řídící a konfigurační příkazy
BREAK nastavuje způsob přerušení programu klávesami Ctrl-Break (Ctrl+c)
CHCP nastaví kódovou stránku používané tabulky znaků
CLS maže obsah textové obrazovky
CTTY vybírá standardní zařízení počítače pro vstupně/výstupní operace
EXIT ukončuje činnost stávajícího interpretu příkazů a vrací řízení na vyšší úroveň interpretu
LH načte program do horní paměti (upper memory)
VER zobrazí číslo aktuálně používané verze systému MS-DOS
VERIFY zapíná kontrolu ověřování správnosti při jakýchkoliv přenosech souborů
VOL zobrazí jméno disku a jeho sériové číslo

Proměnné prostředí a příkaz pro práci s nimi
PATH Proměnná PATH (cesta) viz.dole
PROMPT Proměnná PROMPT (výzva) definuje způsob zobrazení výzvy operačního systému v příkazové řádce
SET definuje proměnné prostředí, zobrazuje je a přiřazuje jim hodnoty.

Příkazy pro činnost dávkových souborů
CALL, FOR, GOTO, IF, REM, SHIFT o nich až dáleExterní příkazy

Příkazy pro práci se soubory a adresáři:
MOVE Přesouvá soubory a přejmenovává adresáře
UNDELETE Obnovuje vymazané soubory
XCOPY Kopíruje celé adresářové struktury
REPLACE Řídí nahrazování souborů
ATTRIB Zobrazuje a upravuje atributy souborů
TREE Zobrazuje adresářový strom disku
DELTREE Maže celé adresářové stromy
RESTORE Obnovuje soubory uložené příkazem BACKUP z dřívějších verzí DOSU
FC Porovnává obsah souborů
MSBACKUP Zálohuje soubory a adresáře
SUBST Vytváří umělý, virtuální disk
SHARE Definuje podmínky pro sdílení a zamykání souborů
EDIT Spouští jednoduchý textový editor
EXPAND Rozbaluje soubory

Příkazy pro práci s diskem
FORMAT Formátuje disk nebo disketu
FDISK Připravuje médium k formátování
UNFORMAT Obnovuje data ztracená formátováním
LABEL Připravuje disku jméno
SYS Vytváří systémový disk
DISKCOPY Kopíruje celé disky
DISKCOMP Porovnává obsahy disků
CHKDSK Kontroluje integritu souborů na disku
SCANDISK kontroluje a opravuje chyby na disku
SMARTDRV Vytváří vyrovnávací paměť (cache) disku
DEFRAG Odstraňuje fragmentaci disku
DRVSPACE Komprimuje disk

Příkazy pro práci s pamětí
MEM Zkoumá obsah paměti počítače
MEMMAKER Optimalizuje využití paměti
LOADFIX Načítá program do horních 64 kB paměti

Klávesnice a obrazovka, národní nastavení
DOSKEY Umožňuje editaci příkazové řádky a tvorbu příkazových maker
KEYB Zapíná na klávesnici národní sadu znaků
GRAPHICS Podporuje tisk obrazovky na různých tiskárnách
COUNTRY Instaluje národní podporu

Periférie a komunikace
MODE Nastavuje základní komunikační parametry rozhraní
PRINT Definuje parametry tisku a řídí tisk na pozadí
MSCDEX Instaluje rozhraní pro jednotku CD-ROM
INTERLNK Instaluje podporu komunikace dvou počítačů po LPT nebo COM
INTERSVR Stejné jako předchozí, akorát na straně serveru

Ostatní externí příkazy a programy
MSD Diagnostický test počítače
MORE Systémový filtr, pauzující výpisy po obrazovkách
FIND Systémový filtr, nalézá řetězce
SORT Systémový filtr, třídí výstupy
POWER Snižuje spotřebu energie procesoru
MSAV Antivirový program
DEBUG Ladicí a programovací prostředek
QBASIC Programovací jazyk QuickBASIC
VSAFE Rezidentní antivirový program
HELP Nápověda MS-DOSu
FASTHLEP Stručná nápověda MS-DOSu
FASTOPEN Ukládá informace o otevřených souborech do paměti, zrychluje tak přístup k nim.
SETVER Nastavuje verzi operačního systému pro korektní programy
CHOICE Poskytuje uživateli výběr z více odpovědí

Programová podpora Microsoft Windows
MWAVTSR, MWBACKUP, MWAB, SMARTMON, MWUNDEL - nyní už zbytečné
Path
Path definuje cesty, ve kterých bude příkazová řádka hledat spustitelné soubory. Např. příkaz format je uložen v adresáři C:WindowsSystem32, ale i když se nalézáte v kořenovém adresáři disku, přesto se format spustí. To je definováno právě příkazem PATH. Cesta C:>PATH C:; C:Windows; C:WindowsSystem32; C:moje_slozka znamená, že po napsání externího příkazu bude nejdříve prohledáván kořenový adresář disku, poté složka C:Windows, poté složka C:WindowsSystem32 a nakonc C:moje_slozka. Myslím, že je to jasné.

Reklama

 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (309)
Zobrazit starší komentáře

201 Xerrots Xerrots | E-mail | Web | 3. července 2017 v 13:02 | Reagovat

direct loan lenders online
<a href="https://ipersonalloancad.com/">emergency personal loan</a>
debt reduction services
<a href=https://ipersonalloancad.com/>loans personal loans</a> ’

202 VetErync VetErync | E-mail | Web | 3. července 2017 v 18:43 | Reagovat

cialis pro
<a href="http://buyvcialiosonline.com/">cialis price</a>
cialis pharmacy
<a href="http://buyvcialiosonline.com/">cialis generic</a> ’

203 ZweWoom ZweWoom | E-mail | Web | 3. července 2017 v 19:31 | Reagovat

viagra trial
<a href="http://genericfviagrafeonline.com/">viagra online</a>
viagra without prescription
<a href=http://genericfviagrafeonline.com/>online viagra</a> ’

204 CerGes CerGes | E-mail | Web | 3. července 2017 v 21:19 | Reagovat

personal loans for bad credit
<a href="https://paydayloanscelj.com/">cash advance loans</a>
direct online lender
<a href=https://paydayloanscelj.com/>cash advance credit card</a> ’

205 Zplnog Zplnog | E-mail | Web | 4. července 2017 v 10:54 | Reagovat

quick payday loan no - https://personalloans12now.com/
personal loans poor credit <a href=https://personalloans12now.com/>fast cash personal loans</a> ’

206 HtvBAR HtvBAR | E-mail | Web | 5. července 2017 v 2:12 | Reagovat

free sample of viagra - http://viagruonline.com/
viagra 100mg side effects <a href=http://viagruonline.com/>viagra pills</a> ’

207 Xerrrots Xerrrots | E-mail | Web | 5. července 2017 v 2:57 | Reagovat

100 no fax payday loan
<a href="https://personalloans12now.com/">personal loans people bad credit</a>
quick loans bad credit
<a href=https://personalloans12now.com/>personal loans online</a> ’

208 ZqjwtoP ZqjwtoP | E-mail | Web | 5. července 2017 v 5:02 | Reagovat

payday loan direct lenders only
<a href="https://cashnowonlinea.com/">pay day loans</a>
online loan
<a href=https://cashnowonlinea.com/>best payday loans</a> ’

209 ZwreWoom ZwreWoom | E-mail | Web | 5. července 2017 v 8:34 | Reagovat

buy viagra no prescription
<a href="http://rxviamenrx.com/">viagra</a>
erectile dysfunction viagra
<a href=http://rxviamenrx.com/>viagra</a> ’

210 BmavAgore BmavAgore | E-mail | Web | 6. července 2017 v 13:29 | Reagovat

cialis vs tadalafil - http://cialisneabd.com/
cialis taken by women <a href=http://cialisneabd.com/>cialis cheap</a> ’

211 VerMok VerMok | E-mail | Web | 6. července 2017 v 14:35 | Reagovat

fast payday loan - https://cashceoam.com/
a payday loan check <a href=https://cashceoam.com/>instant payday loans</a> ’

212 KionAgore KionAgore | E-mail | Web | 6. července 2017 v 20:21 | Reagovat

5 mg cialis - http://cialisveolm.com/
lowest price cialis <a href="http://cialisveolm.com/">online cialis</a> ’

213 Cekvex Cekvex | E-mail | Web | 7. července 2017 v 12:14 | Reagovat

does cialis work for women
<a href="http://cialisneabd.com/">cialis buy</a>
cialis dosage 10mg
<a href=http://cialisneabd.com/>cialis cheap</a> ’

214 BrtnAgore BrtnAgore | E-mail | Web | 10. července 2017 v 16:50 | Reagovat

generic cialis from india - http://cialisvrlk.com/
cialis online canada <a href=http://cialisvrlk.com/>cialis generic</a> ’

215 Vervsack Vervsack | E-mail | Web | 10. července 2017 v 19:41 | Reagovat

personal loans bad credit - https://personalvyn.com/
best payday loan companies <a href=https://personalvyn.com/>unsecured personal loan</a> ’

216 MlkcAgore MlkcAgore | E-mail | Web | 10. července 2017 v 19:51 | Reagovat

1500 dollar payday loans - https://installmentbunm.com/
tax debt <a href="https://installmentbunm.com/">payday loan installment</a> ’

217 BrntAgore BrntAgore | E-mail | Web | 10. července 2017 v 21:07 | Reagovat

viagra online prescription - http://viagradae.com/
uk viagra sales <a href=http://viagradae.com/>generic viagra</a> ’

218 Btrdgat Btrdgat | E-mail | Web | 11. července 2017 v 12:06 | Reagovat

check cashing loan
<a href="https://cashcbvz.com/">cash loans</a>
bad credit non payday loans
<a href=https://cashcbvz.com/>application cash fast loan</a> ’

219 AscxAgore AscxAgore | E-mail | Web | 12. července 2017 v 14:02 | Reagovat

cialis generic best price - http://buyccialisonline.com/
brand cialis <a href=http://buyccialisonline.com/>generic cialis</a> ’

220 Olmsack Olmsack | E-mail | Web | 12. července 2017 v 19:14 | Reagovat

advance payday loans - https://paydayvre.org/
check into cash <a href=https://paydayvre.org/>cash advance loans online</a> ’

221 BrtxAgore BrtxAgore | E-mail | Web | 12. července 2017 v 20:44 | Reagovat

viagra wiki - http://genericvjviagramri.com/
viagra prescription online <a href="http://genericvjviagramri.com/">cheap viagra</a> ’

222 VrtyAgore VrtyAgore | E-mail | Web | 12. července 2017 v 21:24 | Reagovat

1 hour payday loans no credit check - https://paydaynacz.org/
personal loan calculator <a href=https://paydaynacz.org/>fast cash loans</a> ’

223 ElleRex ElleRex | E-mail | Web | 12. července 2017 v 23:17 | Reagovat

atb personal loan payment calculator

      http://loansolobest.com/ -  personal loans

    <a href="http://loansolobest.com/"> personal loans</a>

    Arlington 76013 cash advance

224 SashaRex SashaRex | E-mail | Web | 14. července 2017 v 2:18 | Reagovat

compra cialis online

      http://genericadcialis.com/ - cheap cialis online

    <a href="http://genericadcialis.com/">generic cialis</a>

    only for you herbal cialis

225 MoreRex MoreRex | E-mail | Web | 14. července 2017 v 15:26 | Reagovat

what drug category is cialis

      http://buycccialisonline.com/ - calis cheap

    <a href="http://buycccialisonline.com/">buy cialis online</a>

    10 pills x10mg cialis

226 viagra viagra | E-mail | Web | 14. července 2017 v 16:06 | Reagovat

Mudbox is a software for 3D sculpting and painting which is developed

227 BtybAgore BtybAgore | E-mail | Web | 14. července 2017 v 23:23 | Reagovat

bad credit no fax payday loans - https://cashadvanceccet.com/
poor credit loans <a href=https://cashadvanceccet.com/>payday loans cash advances</a> ’

228 PAydaycsx PAydaycsx | E-mail | Web | 15. července 2017 v 11:52 | Reagovat

payday express
http://payday-loans-online.us.com - Long Term Car Loans  
payday loans online

Loan Low Interest  
<a href="http://payday-loans-online.us.com">payday loans online</a>
Cash Advance Lenders

229 PAydaycsx PAydaycsx | E-mail | Web | 15. července 2017 v 15:19 | Reagovat

payday loans online
http://payday-loans-online.us.com - payday express
payday loans

Consumer Loan Application  
<a href="http://payday-loans-online.us.com">I Need Money Now  </a>
Fast And Easy Loan

230 Llkmagele Llkmagele | E-mail | Web | 17. července 2017 v 22:28 | Reagovat

loan for bad credit
<a href="https://installmentloanvatv.org/">get installment loan</a>
instant payday loan no credit
https://installmentloanvatv.org/ - online installment loans ’

231 UhvgEmpah UhvgEmpah | E-mail | Web | 18. července 2017 v 2:36 | Reagovat

advance loans
<a href="https://personalloanblmi.org/">personal loans with bad credit</a>
payday loans no credit
https://personalloanblmi.org/ - personal loans for bad credit ’

232 Jhydiag Jhydiag | E-mail | Web | 18. července 2017 v 2:56 | Reagovat

loans online
<a href="https://loansbadcreditcilm.org/">bad credit car loans</a>
instant online payday loan
<a href=https://loansbadcreditcilm.org/>apply credit card bad credit</a> ’

233 Kmsrots Kmsrots | E-mail | Web | 18. července 2017 v 4:13 | Reagovat

online loans
<a href="https://cashadvanceloansziil.org/">payday loans online</a>
bad credit instant payday loans
https://cashadvanceloansziil.org/ - fast cash payday loans online ’

234 Verchal Verchal | E-mail | Web | 18. července 2017 v 6:01 | Reagovat

3 month payday loans uk
<a href="https://cashadvanceonlinevacu.org/">payday loans near me</a>
all payday loan companies
https://cashadvanceonlinevacu.org/ - pay day loan ’

235 GrbGes GrbGes | E-mail | Web | 18. července 2017 v 19:58 | Reagovat

best company faxless loan payday
<a href="https://cashadvanceonlinevarc.net/">online payday loans</a>
biggest cash payday loans
<a href=https://cashadvanceonlinevarc.net/>payday loans online</a> ’

236 LmnbZefe LmnbZefe | E-mail | Web | 19. července 2017 v 1:03 | Reagovat

unsecured personal loans
<a href="https://cashadvanceloanszrbu.net/">cash in advance</a>
military payday loans no
<a href=https://cashadvanceloanszrbu.net/>cash advance credit card</a> ’

237 Btydiag Btydiag | E-mail | Web | 19. července 2017 v 4:38 | Reagovat

payday advance loan
<a href="https://personalloanvikm.net/">payday loan online</a>
bad credit no payday loans
<a href=https://personalloanvikm.net/>apply personal loan</a> ’

238 Bxvrots Bxvrots | E-mail | Web | 20. července 2017 v 12:57 | Reagovat

checkn
<a href="https://paydayloans7dnk.org/">payday loans online direct lenders only</a>
payday loans cash advances
<a href=https://paydayloans7dnk.org/>online payday loans direct lenders</a> ’

239 LahAgore LahAgore | E-mail | Web | 23. července 2017 v 21:26 | Reagovat

bad credit installment loans - https://cashadvance300nty.org/
bmg group payday loan <a href="https://cashadvance300nty.org/">pay day loans</a> ’

240 Bedcdef Bedcdef | E-mail | Web | 24. července 2017 v 1:10 | Reagovat

small loans bad credit - https://personalloan365ergh.org/
getting out debt <a href=https://personalloan365ergh.org/>personal loan calculator</a> ’

241 Gavevet Gavevet | E-mail | Web | 24. července 2017 v 13:39 | Reagovat

fast cash loan - https://installmentloan24erg.org/
payday loan lenders <a href=https://installmentloan24erg.org/>instant personal loans</a> ’

242 Gjjsack Gjjsack | E-mail | Web | 24. července 2017 v 23:27 | Reagovat

debt free - http://paydayloanscerv365.org/
payday loans austin texas <a href=http://paydayloanscerv365.org/>loan store</a> ’

243 MuktoP MuktoP | E-mail | Web | 25. července 2017 v 11:48 | Reagovat

payday loan and
<a href="http://paydayloansvrtb77.org/">payday loans</a>
apple payday loans
<a href=http://paydayloansvrtb77.org/>bad credit payday loans</a> ’

244 Cumevet Cumevet | E-mail | Web | 25. července 2017 v 13:04 | Reagovat

instant loans - http://installmentloanzrv55.org/
consolidation <a href=http://installmentloanzrv55.org/>online instant payday loans</a> ’

245 MymGes MymGes | E-mail | Web | 25. července 2017 v 15:49 | Reagovat

personal loan low interest
<a href="http://paydayloansrbui365.org/">personal loans</a>
online loans for bad credit
<a href=http://paydayloansrbui365.org/>personal loans no faxing</a> ’

246 GecNex GecNex | E-mail | Web | 25. července 2017 v 21:19 | Reagovat

emergency personal loan - http://loansbadcreditvrna24.org/
cash instant loan <a href=http://loansbadcreditvrna24.org/>loan payday savings</a> ’

247 Gsjjsack Gsjjsack | E-mail | Web | 26. července 2017 v 2:28 | Reagovat

low interest rate personal loans - http://cashadvancetnum300.org/
personal loans no credit check <a href=http://cashadvancetnum300.org/>payday loans online same day</a> ’

248 HjktoP HjktoP | E-mail | Web | 26. července 2017 v 6:09 | Reagovat

no credit check non payday loan
<a href="http://loansbadcreditvrna24.org/">loan payday savings</a>
cash loans bad credit
<a href=http://loansbadcreditvrna24.org/>bad credit loans</a> ’

249 GevcNex GevcNex | E-mail | Web | 27. července 2017 v 0:20 | Reagovat

online installment loans - https://hu4installmentloan.org/
400 payday loan <a href=https://hu4installmentloan.org/>loans bad credit</a> ’

250 KmdQuap KmdQuap | E-mail | Web | 27. července 2017 v 11:54 | Reagovat

payday loan - https://lp3personalloan.org/
payday loans same day deposit <a href=https://lp3personalloan.org/>usa payday loan store</a> ’

251 MydmGes MydmGes | E-mail | Web | 27. července 2017 v 15:41 | Reagovat

online loan
<a href="https://e1paydayloans.org/">quick low interest payday loan</a>
payday loans no credit check no faxing
<a href=https://e1paydayloans.org/>bad credit loans</a> ’

252 Jmdehal Jmdehal | E-mail | Web | 27. července 2017 v 19:16 | Reagovat

poor credit loans
<a href="https://jk2paydayloans.org/">quick payday loan</a>
payday advance usa
<a href="https://jk2paydayloans.org/">no fax same day payday loans</a> ’

253 JmdqEmpah JmdqEmpah | E-mail | Web | 27. července 2017 v 22:12 | Reagovat

loan for debt consolidation
<a href="https://an6paydayloans.org/">online payday loans</a>
loan affiliate programs
<a href=https://an6paydayloans.org/>usa payday advance</a> ’

254 Michaelkeene Michaelkeene | E-mail | Web | 28. července 2017 v 3:09 | Reagovat

general insurance company <a href="http://albanyriverrats.com/">auto owners insurance</a>

free car insurance quote <a href=http://albanyriverrats.com/>affordable car insurance</a>

aaa auto

255 Sddfagele Sddfagele | E-mail | Web | 28. července 2017 v 12:03 | Reagovat

same day payday loans
<a href="https://do5loansbadcredit.org/">online payday loans no credit check</a>
payday loans no checks
<a href=https://do5loansbadcredit.org/>pay day loans</a> ’

256 Jmdehal Jmdehal | E-mail | Web | 28. července 2017 v 20:16 | Reagovat

adverse credit payday loans
<a href="https://jk2paydayloans.org/">payday loan laws california</a>
loan calculator
<a href="https://jk2paydayloans.org/">no fax same day payday loans</a> ’

257 Gjdkdiag Gjdkdiag | E-mail | Web | 28. července 2017 v 22:25 | Reagovat

canadian payday loans
<a href="https://hu4installmentloan.org/">payday loan</a>
1 hour faxless payday loan
<a href=https://hu4installmentloan.org/>speedy cash</a> ’

258 EfcZes EfcZes | E-mail | Web | 30. července 2017 v 21:18 | Reagovat

tadalafil cialis from india
<a href="http://buycialisonlinecman.com">cialis</a>
cialis without a prescription
<a href=http://buycialisonlinecman.com>online cialis</a> ’

259 Fkoptew Fkoptew | E-mail | Web | 31. července 2017 v 2:36 | Reagovat

viagra brand secure
<a href="http://buyviagraceok.com">viagra online</a>
viagra lowest price
<a href=http://buyviagraceok.com>cheap viagra</a> ’

260 Kamsary Kamsary | E-mail | Web | 31. července 2017 v 3:46 | Reagovat

viagra samples free
<a href="http://viagraonlinecnakd.com">viagra online</a>
price of viagra
<a href=http://viagraonlinecnakd.com>generic viagra</a> ’

261 KlaAgore KlaAgore | E-mail | Web | 31. července 2017 v 12:59 | Reagovat

where to buy viagra online - http://viagraonlinecnakd.com
cheapest viagra <a href=http://viagraonlinecnakd.com>buy viagra online</a> ’

262 Gyndic Gyndic | E-mail | Web | 31. července 2017 v 20:07 | Reagovat

payday advance loan - https://paydayaikloans.org/
get payday loan <a href=https://paydayaikloans.org/>payday loan lenders</a> ’

263 Sdeopelf Sdeopelf | E-mail | Web | 31. července 2017 v 20:08 | Reagovat

american online marketing payday loan - https://paydaytniloans.org/
a payday loan check <a href=https://paydaytniloans.org/>payday day loans</a> ’

264 Jnyvak Jnyvak | E-mail | Web | 31. července 2017 v 23:38 | Reagovat

online personal loans bad credit - https://paydayikmloans.org/
personal loans for people with bad credit <a href="https://paydayikmloans.org/">payday loans no credit check</a> ’

265 DebNex DebNex | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 1:41 | Reagovat

30 day payday loans - https://personalaumloan.org/
small loans for bad credit <a href=https://personalaumloan.org/>online personal loans</a> ’

266 Gbebasty Gbebasty | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 2:40 | Reagovat

money loans - https://cashbtuadvance.org/
cash loan <a href=https://cashbtuadvance.org/>payday advance</a> ’

267 FikGes FikGes | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 15:01 | Reagovat

no fax no teletrack payday loans
<a href="https://paydayaikloans.org/">same day payday loan</a>
loans payday loans
<a href=https://paydayaikloans.org/>same day payday loan</a> ’

268 Svrgat Svrgat | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 15:04 | Reagovat

loan for bad credit
<a href="https://installmentzhtloan.org/">installment loans near me</a>
bad credit payday loans lenders
<a href=https://installmentzhtloan.org/>installment payday loans</a> ’

269 Jrvhal Jrvhal | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 18:31 | Reagovat

quick personal loans bad credit
<a href="https://paydayikmloans.org/">loans payday</a>
auto loans bad credit
<a href="https://paydayikmloans.org/">payday loans near me</a> ’

270 viagra viagra | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 0:29 | Reagovat

Nice site. On your blogs extremely interest and i will tell a buddies.

271 Frankyclela Frankyclela | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 3:23 | Reagovat

diflucan and bactrim ds
<a href=http://diflucanhkl.com/>bekijk webpagina
</a>
<a href="http://diflucanhkl.com/">buy diflucan over the counter</a>
oral diflucan dose

272 Frankyclela Frankyclela | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 5:36 | Reagovat

multiple doses diflucan yeast infection
<a href=http://diflucanhkl.com/>diflucan buy in usa</a>
<a href="http://diflucanhkl.com/">Aaronsnila</a>
can i use monistat 7 with diflucan

273 LiosRex LiosRex | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 5:51 | Reagovat

try it cialis uk

      http://genericialisasonline.com/ - cialis

    <a href="http://genericialisasonline.com/">buy cheap cialis</a>

    generic cialis prescriptions

274 Fvbflubs Fvbflubs | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 15:11 | Reagovat

try viagra for free - https://viagratty.com/
viagra pills <a href=https://viagratty.com/>purchase viagra online</a> ’

275 KmtAgore KmtAgore | E-mail | Web | 3. srpna 2017 v 23:28 | Reagovat

instant loans for bad credit - http://personalarcloan.com/
bad credit auto loan <a href=http://personalarcloan.com/>easy personal loan</a> ’

276 Lavdgat Lavdgat | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 15:17 | Reagovat

consolidation
<a href="http://paydayzrtbloans.com/">online payday advance</a>
payday advance direct lender
<a href=http://paydayzrtbloans.com/>online payday loans</a> ’

277 Jrvdhal Jrvdhal | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 18:44 | Reagovat

debt relief companies
<a href="http://personalnaeloan.com/">bad credit personal loan</a>
all online payday loans
<a href="http://personalnaeloan.com/">personal loan online</a> ’

278 Frbsdiag Frbsdiag | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 20:43 | Reagovat

cash in advance
<a href="http://paydayqxeloans.com/">cash advance lenders</a>
loan store
<a href=http://paydayqxeloans.com/>cash advance credit card</a> ’

279 online_loans online_loans | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 12:53 | Reagovat

How To Buy Cheap Generic Ceclor 500mg

280 RefolRex RefolRex | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 15:54 | Reagovat

buy viagra at chemist

      http://buycheapviagralk.com/ -  cheap viagra online

    <a href="http://buycheapviagralk.com/"> cheap viagra</a>

    prescription online for viagra

281 Frandyclela Frandyclela | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 18:53 | Reagovat

diflucan alternative medicine
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>Xrensnila</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan online</a>
oral diflucan dosage for yeast infection

282 Fdvcagele Fdvcagele | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 0:53 | Reagovat

1 hour payday loan lenders
<a href="http://loansbadzwecredit.com/">best loan companies</a>
payday loans austin texas
<a href=http://loansbadzwecredit.com/>online loans</a> ’

283 FdGes FdGes | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 17:49 | Reagovat

payday loans no credit check
<a href="https://installmentzhtloan.org">bad credit installment loans</a>
cash 1 payday loans
<a href=https://installmentzhtloan.org>installment loans online</a> ’

284 Lvygat Lvygat | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 17:55 | Reagovat

cash loans bad credit
<a href="https://paydayloanscelj.com">online payday advance</a>
canadian online payday loans
<a href=https://paydayloanscelj.com>payday cash loan</a> ’

285 Nvdgat Nvdgat | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 17:56 | Reagovat

cash advance loan
<a href="https://paydayumaloans.org">payday loans bad credit</a>
quick personal loans
<a href=https://paydayumaloans.org>payday loan</a> ’

286 Sevfgat Sevfgat | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 17:58 | Reagovat

payday loan no fax document
<a href="https://ipersonalloancad.com">find personal loan</a>
poor credit loans
<a href=https://ipersonalloancad.com>easy personal loan</a> ’

287 Vrtsdiag Vrtsdiag | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 23:04 | Reagovat

online payday loans no credit check
<a href="https://loansonlinevaec.org">cash advance usa</a>
payday loans
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loans near me</a> ’

288 Peterjam Peterjam | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 3:08 | Reagovat

купить черную маску в чебоксарах
<a href=http://blackmaskntl.ru/>купить black mask</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">купить черную маску для лица</a>
черная маска pilaten купить

289 loans loans | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 15:23 | Reagovat

Thank you for another informative website. Where else could I get that kind of info written in such a perfect way? I've a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such information.

290 LvtytoP LvtytoP | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 17:57 | Reagovat

auto loans
<a href="https://paydaytniloans.org">cash advance now</a>
credit card bad credit
<a href=https://paydaytniloans.org>payday loans online</a> ’

291 YuliaRex YuliaRex | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 18:08 | Reagovat

cialis wirkt nicht tun

      http://canadiangcialisonline.com/ - cialis

    <a href="http://canadiangcialisonline.com/">buy cialis online</a>

    bestpricecialis

292 LrcGes LrcGes | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 18:35 | Reagovat

car loan bad credit
<a href="https://installmentokm.org">installment payday loans</a>
get out debt
<a href=https://installmentokm.org>installment loans online</a> ’

293 Ntyhal Ntyhal | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 21:57 | Reagovat

payday loans
<a href="https://personalnae.org">personal loan online</a>
no fax same day payday loans
<a href="https://personalnae.org">personal loans</a> ’

294 HjkNex HjkNex | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 18:57 | Reagovat

100 approval bad credit payday loans - https://paydayvtulo.org
credit card consolidation loan <a href=https://paydayvtulo.org>cash advance on credit card</a> ’

295 LpoQuap LpoQuap | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 2:00 | Reagovat

bad credit instant loans - https://paydayqxej.org
best payday advance loans <a href=https://paydayqxej.org>cash advance america</a> ’

296 cheap cheap | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 6:35 | Reagovat

You are a really persuasive writer. I can see this in your writeup. You've a way of writing compelling info that sparks significantly interest.

297 HbfNex HbfNex | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 22:48 | Reagovat

finance payday - https://paydayvrvi.org
car title payday loans <a href=https://paydayvrvi.org>online payday loans direct lenders</a> ’

298 LrvcGes LrvcGes | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 15:24 | Reagovat

cash advance online
<a href="https://installmentccy.org">installment loans online</a>
bad credit loans online
<a href=https://installmentccy.org>installments loans</a> ’

299 sbdhal sbdhal | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 18:46 | Reagovat

car payday loans
<a href="https://personalaae.org">bad credit personal loans</a>
best payday loans
<a href="https://personalaae.org">personal loans online</a> ’

300 BriansDuent BriansDuent | E-mail | Web | 11. srpna 2017 v 17:16 | Reagovat

drug interaction cialis and viagra
<a href=http://cialissma.com>buy cialis</a>
adverse reactions of cialis
<a href="http://cialissma.com">buy generic cialis</a>
taking cialis and arginine

301 buy cialis online buy cialis online | E-mail | Web | Sobota v 14:46 | Reagovat

Hello There. I found your blog. This is a truly competently written article.

302 DonnieTwema DonnieTwema | E-mail | Web | Sobota v 21:33 | Reagovat

how long before having sex should you take cialis
<a href=http://www.cialisted.com>generic cialis</a>
my boyfriend is taking cialis
<a href="http://cialisted.com">cheap cialis online</a>
why cialis not working

303 Bezagele Bezagele | E-mail | Web | Neděle v 19:32 | Reagovat

loans online
<a href="https://loansbadnni.org">need loan</a>
quick cash loan
<a href=https://loansbadnni.org>bad credit loan</a> ’

304 over the counter viagra over the counter viagra | E-mail | Web | Neděle v 22:44 | Reagovat

This is my first become old visit at here and i am glad to entre every this info.

305 generic viagra generic viagra | E-mail | Web | Pondělí v 2:32 | Reagovat

I will create determined to bookmark it and arrive encourage to approach more of your useful info.

306 cialis online cialis online | E-mail | Web | Pondělí v 6:13 | Reagovat

I just desire to say you that Im newbie to blogs and absolutely loved youre website.

307 cheap cialis cheap cialis | E-mail | Web | Pondělí v 22:31 | Reagovat

I am just wondering if you will write a little more upon this topic.

308 http://cadcialisonline.com/ http://cadcialisonline.com/ | E-mail | Web | Úterý v 3:03 | Reagovat

This is the kind of guidance that should be shared across the internet.

309 WilliamTok WilliamTok | E-mail | Web | Včera v 20:15 | Reagovat

canadian pharmacies/ viagra
<a href=http://viagracanadiantousa.com/>canada viagra generic</a>

cialis mexico pharmacy
<a href="http://viagracanadiantousa.com/">canada cialis</a>

buy viagra without prescription canada

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama