Příkazy do příkazového řádku

17. února 2011 v 16:10 |  Příkazový řádek (cmd)
Příkazový řádek spustíte -START- spustit a tam napište cmd

AT - slouží k plánování úloh
at 18:45 shutdown -s -f -t 00
tento příklad vypne počítač v 18:45, ale pozor jen jednou!
CD - zobrazí název aktuální složky nebo změní aktuální složku
relativně: cd složka
absolutně: cd c:\složka
CMD - Spustí vám nový příkazový řádek
COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
copy zdroj + zdroj + zdroj cíl
zdroj znamená soubor nebo soubory určené ke kopírování
cíl je název složky, kam se mají soubory uložit nebo výsledného souboru
DEL - odstraní jeden nebo více souborů
del /Q /S C:\*.*
odstraní všechny soubory z disku C:, které se zrovna nepoužívají a tudíž nejsou potřebné k chodu systému
/Q způsobí, že nebude vyžádáno potvrzení smazání
/S odstraní soubory i z podadresářů (složky nechá prázdné, ale stále tam budou)
DIR - Zobrazí výpis aktuálního adresáře nebo zvoleného adresáře:
dir složka nebo dir C:\složka
ECHO - Vypíše vámi zadaný text, dá se využít v kombinaci s proměnnými
echo %username%
Vypíše aktuálního uživatele
Takto můžeme zapisovat i text do souborů:
echo Do prdele necum > soubor.txt
kdybysme ovšem takto opět zapsali do souboru, přepsali bysme předchozí text, protože místo > použijeme >> pro zápis na dalží řádek:
echo Tohle bude další řádek textu >> soubor.txt
FOR - Slouží k zřetězení příkazu (provedení v určitém počtu)
Základní použití je toto:
for /L %i in (1,1,10) do příkaz
první číslice znamená od kolika počítat
druhá o kolik přičítat
třetí do kolika počítat
%i je proměnná, ve které se tento stav udržuje
for /L %i in (1,1,10) do echo Počet do deseti: %i
FTP - pro přenos souborů
ftp 63.12.63.39 nebo ftp ftp.webzdarma.cz
MD - Vytvoří složku
md složka
md c:\složka
NET - Skvělý příkaz, má několik funkcí
net view zobrazí počítače v síti
net users zobrazí uživatele na počítači
net users %username% zobrazí informace o aktuálním uživateli
net users %username% nové_heslo změní heslo aktuálnímu uživateli bez znalosti původního hesla
net users nový_uživatel heslo /add vytvoří nového uživatele
net users kompik super změní heslo uživateli kompik na super
net localgroup zobrazí stávající skupiny
net localgorup Administrators ukáže uživatele ve skupině administrátorů
net localgroup Administrators %username% /add vloží stávajícího uživatele do skupiny Administrátorů
PING - Slouží k zjištění, jestli je daný počítač připojen k internetu, dá se pomocí něco i zjistit ip
ping www.centrum.cz
dostanete ip serveru centrum
TELNET - Aplikace slouží ke připojení k danému ip a portu
telnet IP_ADRESA PORT
Pokud port neuvedeme, je výchozí nastavení na 23
místo IP můžeme použít i dns (např. www.centrum.cz)
TIME - TIME 21:20 nastaví čas na PC na 21:20, aniž byste k tomu byli oprávněni.
TRACERT - Slouží k trasování počítače
tracert 21.20.60.90
Ukáže vám přes jaké počítače vede komunikaci mezi vaším počítačem a počítačem oběti. DNS domény počítačů často obsahují části názvu měst, například pra, ust, apod..
TREE - Graficky zobrazí adresáře, podadresáře i soubory
tree /F C:\ nebo Tree /F složka nebo tree /F
Abyste místo diakritických znaků použili ASCII, tak použijte navíc přepínač /A
tree /A /F atd...
VER - Zobrazí verzi operačního systému
SHUTDOWN - Vypne počítač
shutdown -s -f -t 00
provede okamžité vypnutí stávajícího počítače bez dotázání na ukončení aplikací
shutdown -s -f -t 10 -c "tak se měj"
provede to samé jako v předchozím případě ale s 10vteřinovým oknem zobrazujícím důvod(tak se měj)
EXIT - Vypne příkazový řádek

subst
Pomocí tohoto příkazu můžete vytvořit logický disk. Logický disk se chová jako disková jednotka. Tento disk se ale dá kdykoliv zrušit a kdykoliv znovu vytvořit. Používá se hlavně pro rychlejší přístup k oblíbeným složkám. Já používám logický disk pro přístup k souboru nasm.exe, který se nalézá na umístění: C:NASMSRC a vždy musím zadávat tuto dlouhou cestu. Takže si radši vytvořím virtuální disk, který bude touto složkou. Upozorňuji vás, že jakékoliv změny ve virtuálním disku změní ekvivalentně i složku nebo i disk, jehož je virtuální disk prostředníkem. Syntaxe je: subst pismeno_noveho_disku cesta_k_slozce. Teď několik příkladů.subst m: c: Obsah jednotky C: bude i v jednotce m:
subst n: c: asmsrc Vytvoří se nový disk n: v kterém bude přístupný obsah složky c: asmsrc.
subst m: /d Odebere logický disk m:

Nevýhodou je, že po restartu PC virtuální disk zmizí. Nejjednodušším postup, jak zabezpečit, aby se disk po restartu neztrácel je následující:
Vyvolejte v jakékoliv složce místní nabídku a zvolte možnost Nový -> Zástupce
Do okna "Zadejte umístění položky" zadejte: cmd /c subst p: c: azev_slozky
Nakopírujte tohoto zástupce do složky C:C:Documents and Settingsase_uzivatelske_jmenoNabídka StartProgramyPo spuštění
fdisk
Narozdíl od subst, příkaz fdisk rozděluje disk trvale. Upozorňuji, že fdisk umí rozdělovat pouze disk se souborovým formátem FAT, FAT16, FAT32 a neporadí si s NTFS. Disky s NTFS umí jedině odstranit, ale neumí s nimi pracovat. Pevný disk se pomocí tohoto příkazu musí rozdělovat prázdný, protože jinak na 99 % způsobí poškození dat. Program fdisk se na spouštěcí disketě vytvořené ve Windows XP nenajdete, ale můžete si ho stáhnout z internetu nebo z bootovací diskety Win98 nebo ME, ... Příkaz fdisk nelze spustit z GUI Windows, ale musíte ho spouštět právě z bootovací diskety. Fdisk je tzv. externí příkaz (viz další lekce) a spustíte ho standardně příkazem fdisk. Průvodce vás poté provede rozdělením disku. Pomocí volby fdisku "Odstranit diskový oddíl" můžete disk i dost rychle smazat, protože fdisk narozdíl od příkazu format maže přímo partice nikoliv data. Myslím, že lepší je pro tyto účely použít nějaký specializovaný program, třeba jako Partition Manager.
shutdown
Slouží k vypnutí, restartování nebo odhlášení uživatele přes příkazový řádek. Často se používá pro vzdálené vypnutí počítače nebo pro vypnutí více počítačů najednou. Takže počítače v celé síti můžete vypnout spuštěním jedné dávky. Lze také vypnutí PC načasovat. Vše je popsáno v nápovědě příkazové řádky.
format
Používá se k formátování diskových oddílů. Windows neumožňuje smazání aktuálního diskového oddílu, ale můžete smazat přes příkazový řádek právě neaktivní diskový oddíl (disketu, pevný disk). V operačním systému Windows XP si můžete vybrat jaký souborový systém chcete pro nově zformátovaný disk (parametr /FS: souborvy_system), jmenovku, velikost stopy atd. O všem informuje nápověda k příkazové řádce. Při jakémkoliv formátování doporučuji používat parametr /u, který provede kompletní formátování i s kontrolou povrchu disku apod. Příkaz format doporučuji rovněž spouštět z bootovací diskety. Jenom bych vás chtěl upozornit, že pokud smažete data příkazem format nebo partici příkazem fdisk, data se nesmaží, ale pouze nejsou vidět. Existují stovky programů, které dokážou data znovu obnovit. Pokud chcete disk zformátovat bez možnosti obnovy použijte některý ze specializovaných nástrojů. Výborný je freewarový eraser.
IX. ostatní
Seznam příkazů příkazové řádky jsem exportoval z nápovědy cmd. V další části je kompletní instrukční sada MS-DOSu verze 6.22, kterou si můžete stáhnout v sekci Download. Tuto instrukční sadu jsem rovněž opsal, ale již ne z nápovědy, ale ze skvělé knihy Tomáše Baránka - "Kompletní referenční průvodce" (rok vydání 1994)
Interní příkazy x Externí příkazy
Interní příkazy jsou součástí kódu příkazové řádky (respektive MS-DOSu) a jsou k dispozici kdykoliv. jádře (programovém kódu operačního systému DOS) a jsou proto kdykoliv k dispozici. Externí příkazy jsou programy jako ostatní (třeba Malování), ale komunikují s námi prostřednictvím příkazové řádky.
Instrukční sada příkazové řádku ve Windows XP
Chcete-li získat další informace o příkazu, zadejte příkaz HELP název_příkazu.
ASSOC Zobrazí nebo změní přiřazení koncovek souborů.
AT Naplánuje běh příkazů a programů v počítači.
ATTRIB Zobrazí nebo změní atributy.
BREAK Nastaví nebo vynuluje rozšířenou kontrolu CTRL+C checking.
CACLS Zobrazí nebo změní seznam ACL souborů.
CALL Zavolá dávkový soubor z jiného.
CD Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
CHCP Zobrazí nebo nastaví aktivní kódovou stránku.
CHDIR Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
CHKDSK Zkontroluje disk a zobrazí zprávu o stavu.
CHKNTFS Zobrazí nebo změní kontrolu disku při spuštění.
CLS Vymaže obrazovku.
CMD Spustí novou instanci příkazovho řádku systému Windows.
COLOR Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
COMP Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů.
COMPACT Zobrazí nebo změní kompresi souborů v oddílu NTFS.
CONVERT Převede svazek FAT na NTFS. Není možné převádět aktuální jednotku.
COPY Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
DATE Zobrazí nebo nastaví datum.
DEL Odstraní jeden nebo více souborů.
DIR Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
DISKCOMP Porovná obsah dvou disket.
DISKCOPY Zkopíruje obsah jedné diskety na jinou disketu.
DOSKEY Edituje příkazy, znovu volá příkazy a umožňuje vytvářet makra.
ECHO Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo
vypnuto.
ENDLOCAL Konec lokalizačních změn prostředí v dávkovém souboru.
ERASE Vymaže jeden nebo více souborů.
EXIT Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
FC Porovná dva soubory nebo sady souborů a zobrazí rozdíly.
FIND Vyhledá textový řetězec v souborech.
FINDSTR Vyhledá textový řetězec v souborech.
FOR Spustí určený příkaz pro všechny soubory v sadě.
FORMAT Formátuje disk pro použití v systému Windows.
FTYPE Zobrazí nebo změní typ souboru, použitý v přidruženích rozšíření.
GOTO Interpret příkazového řádku přejde k vykonávání instrukcí v označeném
řádku dávkového souboru.
GRAFTABL Povolí zobrazování sady rozšířených znaků v grafickém režimu.
HELP Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
IF Zpracovává příkazy v dávkovém souboru na základě podmínky.
LABEL Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
MD Vytvoří složku.
MKDIR Vytvoří složku.
MODE Konfiguruje systémové zařízení.
MORE Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
MOVE Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
PATH Zobrazí nebo nastaví cestu vyhledávání spustitelných souborů.
PAUSE Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
POPD Obnoví předchozí hodnotu aktuální složky, uloženou příkazem PUSHD.
PRINT Vytiskne textový soubor.
PROMPT Změní tvar příkazového řádku Windows.
PUSHD Uloží aktuální složku a pak ji změní.
RD Smaže složku.
RECOVER Obnoví čitelné informace z chybného nebo poškozeného disku.
REM Označuje komentář v dávkovém souboru nebo souboru CONFIG.SYS.
REN Přejmenuje soubor nebo soubory.
RENAME Přejmenuje soubor nebo soubory.
REPLACE Přepíše soubory.
RMDIR Smaže složku.
SET Zobrazí, nastaví, nebo smaže nastavení prostředí systému Windows.
SETLOCAL Začátek lokalizačních změn prostředí v dávkovém souboru.
SHIFT Posune pozici nahraditelných parametrů v dávkovém souboru.
SORT Setřídí vstup.
START Spustí určený program nebo příkaz v novém okně.
SUBST Přiřadí písmenu jednotky cestu.
TIME Zobrazí nebo nastaví čas systému.
TITLE Nastaví nadpis okna relace programu CMD.EXE.
TREE Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
TYPE Zobrazí obsah textového souboru.
VER Zobrazí verzi systému Windows.
VERIFY Určuje, zda má systém Windows kontrolovat správnost zapsání souborů.
VOL Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
XCOPY Kopíruje soubory a stromy složek.
Instrukční sada MS-DOS 6.22
interní příkazy

Příkazy pro práci se soubory
COPY kopíruje soubory
DEL maže soubory
REN provádí přejmenování souboru
TYPE vypíše obsah (textového) souboru

říkazy pro práci s disky a adresáře
DIR vypíše obsah adresáře
CD nastaví pracovní adresář (přepne do pracovního adresáře)
MD vytvoří adresář
RD vymaže prázdný adresář

Příkazy pro práci s datem a časem
DATE čte a nastavuje systémové datum
TIME čte a nastavuje systémový čas

Obecné řídící a konfigurační příkazy
BREAK nastavuje způsob přerušení programu klávesami Ctrl-Break (Ctrl+c)
CHCP nastaví kódovou stránku používané tabulky znaků
CLS maže obsah textové obrazovky
CTTY vybírá standardní zařízení počítače pro vstupně/výstupní operace
EXIT ukončuje činnost stávajícího interpretu příkazů a vrací řízení na vyšší úroveň interpretu
LH načte program do horní paměti (upper memory)
VER zobrazí číslo aktuálně používané verze systému MS-DOS
VERIFY zapíná kontrolu ověřování správnosti při jakýchkoliv přenosech souborů
VOL zobrazí jméno disku a jeho sériové číslo

Proměnné prostředí a příkaz pro práci s nimi
PATH Proměnná PATH (cesta) viz.dole
PROMPT Proměnná PROMPT (výzva) definuje způsob zobrazení výzvy operačního systému v příkazové řádce
SET definuje proměnné prostředí, zobrazuje je a přiřazuje jim hodnoty.

Příkazy pro činnost dávkových souborů
CALL, FOR, GOTO, IF, REM, SHIFT o nich až dáleExterní příkazy

Příkazy pro práci se soubory a adresáři:
MOVE Přesouvá soubory a přejmenovává adresáře
UNDELETE Obnovuje vymazané soubory
XCOPY Kopíruje celé adresářové struktury
REPLACE Řídí nahrazování souborů
ATTRIB Zobrazuje a upravuje atributy souborů
TREE Zobrazuje adresářový strom disku
DELTREE Maže celé adresářové stromy
RESTORE Obnovuje soubory uložené příkazem BACKUP z dřívějších verzí DOSU
FC Porovnává obsah souborů
MSBACKUP Zálohuje soubory a adresáře
SUBST Vytváří umělý, virtuální disk
SHARE Definuje podmínky pro sdílení a zamykání souborů
EDIT Spouští jednoduchý textový editor
EXPAND Rozbaluje soubory

Příkazy pro práci s diskem
FORMAT Formátuje disk nebo disketu
FDISK Připravuje médium k formátování
UNFORMAT Obnovuje data ztracená formátováním
LABEL Připravuje disku jméno
SYS Vytváří systémový disk
DISKCOPY Kopíruje celé disky
DISKCOMP Porovnává obsahy disků
CHKDSK Kontroluje integritu souborů na disku
SCANDISK kontroluje a opravuje chyby na disku
SMARTDRV Vytváří vyrovnávací paměť (cache) disku
DEFRAG Odstraňuje fragmentaci disku
DRVSPACE Komprimuje disk

Příkazy pro práci s pamětí
MEM Zkoumá obsah paměti počítače
MEMMAKER Optimalizuje využití paměti
LOADFIX Načítá program do horních 64 kB paměti

Klávesnice a obrazovka, národní nastavení
DOSKEY Umožňuje editaci příkazové řádky a tvorbu příkazových maker
KEYB Zapíná na klávesnici národní sadu znaků
GRAPHICS Podporuje tisk obrazovky na různých tiskárnách
COUNTRY Instaluje národní podporu

Periférie a komunikace
MODE Nastavuje základní komunikační parametry rozhraní
PRINT Definuje parametry tisku a řídí tisk na pozadí
MSCDEX Instaluje rozhraní pro jednotku CD-ROM
INTERLNK Instaluje podporu komunikace dvou počítačů po LPT nebo COM
INTERSVR Stejné jako předchozí, akorát na straně serveru

Ostatní externí příkazy a programy
MSD Diagnostický test počítače
MORE Systémový filtr, pauzující výpisy po obrazovkách
FIND Systémový filtr, nalézá řetězce
SORT Systémový filtr, třídí výstupy
POWER Snižuje spotřebu energie procesoru
MSAV Antivirový program
DEBUG Ladicí a programovací prostředek
QBASIC Programovací jazyk QuickBASIC
VSAFE Rezidentní antivirový program
HELP Nápověda MS-DOSu
FASTHLEP Stručná nápověda MS-DOSu
FASTOPEN Ukládá informace o otevřených souborech do paměti, zrychluje tak přístup k nim.
SETVER Nastavuje verzi operačního systému pro korektní programy
CHOICE Poskytuje uživateli výběr z více odpovědí

Programová podpora Microsoft Windows
MWAVTSR, MWBACKUP, MWAB, SMARTMON, MWUNDEL - nyní už zbytečné
Path
Path definuje cesty, ve kterých bude příkazová řádka hledat spustitelné soubory. Např. příkaz format je uložen v adresáři C:WindowsSystem32, ale i když se nalézáte v kořenovém adresáři disku, přesto se format spustí. To je definováno právě příkazem PATH. Cesta C:>PATH C:; C:Windows; C:WindowsSystem32; C:moje_slozka znamená, že po napsání externího příkazu bude nejdříve prohledáván kořenový adresář disku, poté složka C:Windows, poté složka C:WindowsSystem32 a nakonc C:moje_slozka. Myslím, že je to jasné.

Reklama

 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (2757)
Zobrazit starší komentáře

2701 canadian_cialis canadian_cialis | E-mail | Web | 15. dubna 2019 v 7:27 | Reagovat

Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

2702 MichaelSmisp MichaelSmisp | E-mail | Web | 15. dubna 2019 v 8:29 | Reagovat

порядочный вебсайт https://lolzteam.net

2703 illuroralo illuroralo | E-mail | Web | 15. dubna 2019 v 11:56 | Reagovat

tadalafil medication dosage <a href="http://viagratru.com">http://viagratru.com</a> tadalafil vs viagra recreational

2704 Perryinath Perryinath | E-mail | Web | 15. dubna 2019 v 20:46 | Reagovat

<a href=https://mirstroy.su/zalivka-fundamenta/>ленточный фундамент</a> - фотографий работ, высококачественные материалы

2705 Claytonper Claytonper | E-mail | Web | 16. dubna 2019 v 4:16 | Reagovat

<a href=https://carsweek.ru/konkurs/new/zerkalo-1xbet-registraciya-vhod/>1хбет зеркало официальный сайт</a> - 1хбет работающее зеркало сайта, 1хбет регистрация зеркало

2706 Waylonadach Waylonadach | E-mail | Web | 16. dubna 2019 v 9:11 | Reagovat

<a href=https://www.wirisi.com/cheap-flats-online-sandals-and-slippers-online-shopping-1812.html>cheap pumps</a>

2707 viagra viagra | E-mail | Web | 16. dubna 2019 v 11:47 | Reagovat

Just wanna input on few general things, The website pattern is perfect, the subject material is real excellent. Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it. by Andre Gide.

2708 viagra_india viagra_india | E-mail | Web | 16. dubna 2019 v 19:14 | Reagovat

Your weblog is 1 of a kind, i really like the way you organize the topics.

2709 rebekahvc18 rebekahvc18 | E-mail | Web | 17. dubna 2019 v 12:07 | Reagovat

Enjoy daily galleries
http://porndvdclips.bestsexyblog.com/?judith

non porn boys porn in ontario canada arizona high school porn woman dominating tranny porn free high quality soft porn

2710 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 17. dubna 2019 v 19:35 | Reagovat

Heya im for the first time here. I discovered this board and I to uncover It truly helpful &amp it helped me out a whole lot. I hope to supply something back and aid other people such as you helped me.

2711 JoshuaHon JoshuaHon | E-mail | Web | 19. dubna 2019 v 14:11 | Reagovat

Иное проблема высококачественный текстиль, что дает возможность туловищу невозмутимо подышать. Присутствие данном кожица никак не преет, а непосредственно ребенок никак не зябнет, так как естественный использованный материал в каждом случае дает туловищу теплота. Естественный использованный материал ещё и наиболее практичен, так как в том числе и уже после некоторых операций стирки некто никак не утрачивает собственных ключевых положительных сторон. Модель и тон остаются прошлыми.  Любую пижаму пред этим, равно как оформить приобретение, следует <a href=http://tricotagege.wikidot.com/>статья о трикотаже</a> основательно проконтролировать в присутствие разных недоработок. Весьма зачастую изнутри темный одежи встречаются малоприятные внутренние швы. Они обязаны являться хорошо подвергнутыми обработке и никак не обязаны являться жесткими. Младенческая кожица весьма чувствительна, по этой причине каждой такой соединение способен сформировать малоприятное раздраженность.  Хороший торговый центр младенческой одежи постоянно станет стараться к этому, для того чтобы его одеяние существовала наиболее высококачественной. Костюм с целью ребенка как правило нужно применимых средств. Этим никак не меньше, значительно сберечь возможно приобретя младенческую пижаму интернет. В наше период сеть интернет торговая деятельность добилась высочайшего степени.

2712 generic generic | E-mail | Web | 19. dubna 2019 v 18:55 | Reagovat

Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Thanks

2713 ClydeLyday ClydeLyday | E-mail | Web | 20. dubna 2019 v 13:54 | Reagovat

<a href=https://download-photoshop.ru/>скачать фотошоп сс на русском языке</a> - скачать фотошоп cs6 на русском, скачать фотошоп сс

2714 Robertbax Robertbax | E-mail | Web | 20. dubna 2019 v 14:59 | Reagovat

<a href=https://tabor-znakomstva.ru/>табор знакомства моя страница мобильная бесплатно</a> - табор знакомства без регистрации, табор знакомства моя страница мобильная

2715 viagra viagra | E-mail | Web | 20. dubna 2019 v 18:24 | Reagovat

Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy

2716 Stevenleage Stevenleage | E-mail | Web | 21. dubna 2019 v 1:06 | Reagovat

перенаправляется сюда http://liberty.eu5.org/

2717 Philipenake Philipenake | E-mail | Web | 21. dubna 2019 v 1:06 | Reagovat

посетить веб-сайт http://karateli.eu5.org/

2718 RichardNuh RichardNuh | E-mail | Web | 21. dubna 2019 v 12:59 | Reagovat

cialis 20mg dosage frequency
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis 20 mg price at costco
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
costco pharmacy cialis prices

2719 Jacobler Jacobler | E-mail | Web | 22. dubna 2019 v 2:36 | Reagovat

<a href=https://codhacks.ru/cheats_escape_from_tarkov>Читы для Побег из таркова</a> - Black Ops 4 приватные читы, Читы для ПАБГ

2720 ZlaudkiP ZlaudkiP | E-mail | 22. dubna 2019 v 5:11 | Reagovat

cialis cost per pill login
http://walmart-cialis.com - cialis over counter
  cialis 5mg generic register
<a href="http://walmart-cialis.com">cialis over counter walmart
</a> - cialis tablets/capsules
cialis generic name show the last

2721 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 22. dubna 2019 v 6:56 | Reagovat

Link exchange is nothing else but it is just placing the other persons weblog link on your page at proper place and other person will also do similar in support of you.

2722 Georgequogy Georgequogy | E-mail | Web | 22. dubna 2019 v 10:56 | Reagovat

<a href=https://diplom.ua/for-authors>биржа студенческих работ украина</a> - пишу научные статьи на заказ, заказать лабораторную работу украина.

2723 christieav2 christieav2 | E-mail | Web | 23. dubna 2019 v 1:21 | Reagovat

Teen Girls Pussy Pics. Hot galleries
http://hotsexiboobs.relayblog.com/?kailey

free porn nasty young college amatuer porn video cheating couples porn crazy gangbang orgy porn teens porn gallery movie video

2724 Philiphenry Philiphenry | E-mail | Web | 23. dubna 2019 v 4:05 | Reagovat

<a href=http://gor-san.ru>гербицидная обработка от сорняков на предприятии</a> - фумигация тары -деревянной, дезинсекция квартиры от тараканов

2725 cialis cialis | E-mail | Web | 23. dubna 2019 v 9:32 | Reagovat

You have brought up a very good   details ,  thankyou  for the post.

2726 WillieHiz WillieHiz | E-mail | Web | 25. dubna 2019 v 3:23 | Reagovat

unethost無限空間虛擬主機 http://blog.unethost.com/

2727 viagra viagra | E-mail | Web | 26. dubna 2019 v 9:50 | Reagovat

It's actually a great and helpful piece of information. I am glad that you just shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

2728 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 26. dubna 2019 v 17:29 | Reagovat

Great website! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am taking your feeds also

2729 FrankBub FrankBub | E-mail | Web | 26. dubna 2019 v 19:47 | Reagovat

<a href=https://adrenalinebot.ru/>adrenalin l2</a> - купить адреналин бот, купить адреналин бот

2730 Jeremyspepe Jeremyspepe | E-mail | Web | 27. dubna 2019 v 4:42 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

2731 viagra_cheap viagra_cheap | E-mail | Web | 27. dubna 2019 v 11:01 | Reagovat

Hey very cool blog!! Guy.. Beautiful.. Wonderful.. I will bookmark your website and take the feeds additionallyKI am satisfied to search out numerous useful information right here in the publish, we want develop more techniques on this regard, thank you for sharing

2732 joanngv69 joanngv69 | E-mail | Web | 27. dubna 2019 v 19:30 | Reagovat

College Girls Porn Pics
http://freepornstream.allproblog.com/?miracle

janine porn films awarded top 10 porn sites free extreme cartoon porn free porn kick porn cinderella videos

2733 maureendj1 maureendj1 | E-mail | Web | 28. dubna 2019 v 1:48 | Reagovat

Sexy pictures each day
http://hardcoreporn.hotblognetwork.com/?melanie

free pictures vintage porn female muscle porn tpg hot girl on girl hardcore porn best free shemale porn clips apple bottoms porn

2734 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 29. dubna 2019 v 4:11 | Reagovat

Your weblog is 1 of a kind, i really like the way you organize the topics.

2735 viagra viagra | E-mail | Web | 1. května 2019 v 16:44 | Reagovat

Thanks so much for sharing this excellent info! I'm seeking forward to see much more posts!

2736 canadian_viagra canadian_viagra | E-mail | Web | 2. května 2019 v 7:09 | Reagovat

Hey. Cool post. There's a dilemma together with your website in chrome, and you may want to check this The browser will be the market leader and a huge component of other people will omit your great writing because of this issue.

2737 cialis cialis | E-mail | Web | 3. května 2019 v 11:09 | Reagovat

Link exchange is nothing else but it is just placing the other persons weblog link on your page at proper place and other person will also do similar in support of you.

2738 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 4. května 2019 v 18:39 | Reagovat

Howdy! Would you mind if I share your weblog with my twitter group? Theres lots of people that I think would truly enjoy your content material. Please let me know. Thanks

2739 viagra viagra | E-mail | Web | 5. května 2019 v 6:56 | Reagovat

reverse lookup cell phone free christian louboutin shoes you are

2740 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 6. května 2019 v 17:38 | Reagovat

I actually got into this post. I located it to be fascinating and loaded with exclusive points of interest. I like to read material that makes me believe. Thank you for writing this fantastic content.

2741 viagra_coupon viagra_coupon | E-mail | Web | 7. května 2019 v 19:52 | Reagovat

Hello, i think that i saw you visited my blog thus i got here to return the choose.I am trying to to find issues to enhance my site!I guess its adequate to use a few of your ideas!!

2742 sarahze18 sarahze18 | E-mail | Web | 7. května 2019 v 23:39 | Reagovat

Enjoy daily galleries
http://freehdlingerie.relayblog.com/?nichole

middle age woman porn porn europe meet roxy dial up speed porn glamour ebony porn subscribe gay porn

2743 canadian_viagra canadian_viagra | E-mail | Web | 10. května 2019 v 10:47 | Reagovat

I am impressed with this website, rattling I am a big fan.

2744 jamesii3 jamesii3 | E-mail | Web | 10. května 2019 v 22:18 | Reagovat

Big Ass Photos - Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics
http://lesbian.lovers.instasexyblog.com/?kendal

free brazilian porn clips bailey jay porn movies huge sex toys porn top ten greatest porn videos movie porn stream

2745 UKompaniesBluff UKompaniesBluff | E-mail | Web | 12. května 2019 v 13:40 | Reagovat

Find all English companies with director name and all legal documents here

<a href=http://www.UKompanies.com/>Companies House British company register</a>

2746 Haroldrip Haroldrip | E-mail | Web | 14. května 2019 v 14:51 | Reagovat

XYZ|國中基測|基測|基測歷屆試題|命題光碟|基測中心|基測試題滿1000送200

http://xyz.net.tw/

2747 for for | E-mail | Web | Čtvrtek v 3:15 | Reagovat

certainly like your website however you have to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the truth nevertheless I will surely come back again.

2748 Brianstear Brianstear | E-mail | Web | Čtvrtek v 6:43 | Reagovat

<a href=http://scano-ff.su>Фотошоп паспорта</a> - Скан паспорта, Сканы

2749 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | Čtvrtek v 18:59 | Reagovat

I like what you guys are usually up too. This kind of clever work and exposure! Keep up the amazing works guys I've added you guys to my blogroll.

2750 cialis cialis | E-mail | Web | Pátek v 2:24 | Reagovat

I truly appreciate this post. I've been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day! Thank you again!

2751 lorigv1 lorigv1 | E-mail | Web | Pátek v 14:41 | Reagovat

Hot new pictures each day
http://theteadress.fetlifeblog.com/?melinda

xxx porn sex fist flush porn needling porn tubes bbw fuck porn vids fetish porn 2009 jelsoft enterprises ltd

2752 kaitlinmc kaitlinmc | E-mail | Web | Pátek v 23:04 | Reagovat

I’m an academic writer who loves to bring smiles to people's face.

Writing is what I do for a living and I am so passionate about this. I have worked with several companies whose goal is to help people solve problems.
I love traveling and have visited several countries in the past few years.
I’m happy to have written several books that have contributed positively to the lives of many. My works are available in several parts of the world. And I’m currently working with service providers that help people save energy. Being a part of this team has open more opportunities for me to excel as a writer. I have worked with different people and met many clients as a writer.
I can handle any kind of writing and provide nothing but the best. People come to me all the time to ask if I can solve their assignment problems and I accept. I find pleasure in helping them to solve their problems as a professional.

Professional Writer – Kyra Anthony - <a href=http://www.studyislight.com/>Studyislight</a> Confederation

2753 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | Sobota v 22:21 | Reagovat

mometasone spray over counter

2754 craigko60 craigko60 | E-mail | Web | Pondělí v 3:40 | Reagovat

Free Porn Galleries - Hot Sex Pictures
http://taiwanpornstory.allproblog.com/?elena

xxx gay chubby bear porn little heartbreaker porn aimated porn movies jan b productions porn white thug porn

2755 darrellce1 darrellce1 | E-mail | Web | Pondělí v 10:12 | Reagovat

Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art
http://titssweaters.hotblognetwork.com/?kaiya

best hairt porn japanese vid porn porn out the ass mrs lee mature porn porn chlidren

2756 kentsn3 kentsn3 | E-mail | Web | Pondělí v 18:18 | Reagovat

Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
http://butch.lesbian.instakink.com/?paloma

my dreams come true nicole porn porn fucked my stepdaughter free hard boner fuck porn yourfilehost free porn fat grannies chicks porn

2757 viagra_generic viagra_generic | E-mail | Web | Včera v 12:15 | Reagovat

I am just seeming both for blog sites which give independent, nutritious commentary on all difficulties or blogging sites which have a liberal or droppedwing slant. Thank you..

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama