Příkazy do příkazového řádku

17. února 2011 v 16:10 |  Příkazový řádek (cmd)
Příkazový řádek spustíte -START- spustit a tam napište cmd

AT - slouží k plánování úloh
at 18:45 shutdown -s -f -t 00
tento příklad vypne počítač v 18:45, ale pozor jen jednou!
CD - zobrazí název aktuální složky nebo změní aktuální složku
relativně: cd složka
absolutně: cd c:\složka
CMD - Spustí vám nový příkazový řádek
COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
copy zdroj + zdroj + zdroj cíl
zdroj znamená soubor nebo soubory určené ke kopírování
cíl je název složky, kam se mají soubory uložit nebo výsledného souboru
DEL - odstraní jeden nebo více souborů
del /Q /S C:\*.*
odstraní všechny soubory z disku C:, které se zrovna nepoužívají a tudíž nejsou potřebné k chodu systému
/Q způsobí, že nebude vyžádáno potvrzení smazání
/S odstraní soubory i z podadresářů (složky nechá prázdné, ale stále tam budou)
DIR - Zobrazí výpis aktuálního adresáře nebo zvoleného adresáře:
dir složka nebo dir C:\složka
ECHO - Vypíše vámi zadaný text, dá se využít v kombinaci s proměnnými
echo %username%
Vypíše aktuálního uživatele
Takto můžeme zapisovat i text do souborů:
echo Do prdele necum > soubor.txt
kdybysme ovšem takto opět zapsali do souboru, přepsali bysme předchozí text, protože místo > použijeme >> pro zápis na dalží řádek:
echo Tohle bude další řádek textu >> soubor.txt
FOR - Slouží k zřetězení příkazu (provedení v určitém počtu)
Základní použití je toto:
for /L %i in (1,1,10) do příkaz
první číslice znamená od kolika počítat
druhá o kolik přičítat
třetí do kolika počítat
%i je proměnná, ve které se tento stav udržuje
for /L %i in (1,1,10) do echo Počet do deseti: %i
FTP - pro přenos souborů
ftp 63.12.63.39 nebo ftp ftp.webzdarma.cz
MD - Vytvoří složku
md složka
md c:\složka
NET - Skvělý příkaz, má několik funkcí
net view zobrazí počítače v síti
net users zobrazí uživatele na počítači
net users %username% zobrazí informace o aktuálním uživateli
net users %username% nové_heslo změní heslo aktuálnímu uživateli bez znalosti původního hesla
net users nový_uživatel heslo /add vytvoří nového uživatele
net users kompik super změní heslo uživateli kompik na super
net localgroup zobrazí stávající skupiny
net localgorup Administrators ukáže uživatele ve skupině administrátorů
net localgroup Administrators %username% /add vloží stávajícího uživatele do skupiny Administrátorů
PING - Slouží k zjištění, jestli je daný počítač připojen k internetu, dá se pomocí něco i zjistit ip
ping www.centrum.cz
dostanete ip serveru centrum
TELNET - Aplikace slouží ke připojení k danému ip a portu
telnet IP_ADRESA PORT
Pokud port neuvedeme, je výchozí nastavení na 23
místo IP můžeme použít i dns (např. www.centrum.cz)
TIME - TIME 21:20 nastaví čas na PC na 21:20, aniž byste k tomu byli oprávněni.
TRACERT - Slouží k trasování počítače
tracert 21.20.60.90
Ukáže vám přes jaké počítače vede komunikaci mezi vaším počítačem a počítačem oběti. DNS domény počítačů často obsahují části názvu měst, například pra, ust, apod..
TREE - Graficky zobrazí adresáře, podadresáře i soubory
tree /F C:\ nebo Tree /F složka nebo tree /F
Abyste místo diakritických znaků použili ASCII, tak použijte navíc přepínač /A
tree /A /F atd...
VER - Zobrazí verzi operačního systému
SHUTDOWN - Vypne počítač
shutdown -s -f -t 00
provede okamžité vypnutí stávajícího počítače bez dotázání na ukončení aplikací
shutdown -s -f -t 10 -c "tak se měj"
provede to samé jako v předchozím případě ale s 10vteřinovým oknem zobrazujícím důvod(tak se měj)
EXIT - Vypne příkazový řádek

subst
Pomocí tohoto příkazu můžete vytvořit logický disk. Logický disk se chová jako disková jednotka. Tento disk se ale dá kdykoliv zrušit a kdykoliv znovu vytvořit. Používá se hlavně pro rychlejší přístup k oblíbeným složkám. Já používám logický disk pro přístup k souboru nasm.exe, který se nalézá na umístění: C:NASMSRC a vždy musím zadávat tuto dlouhou cestu. Takže si radši vytvořím virtuální disk, který bude touto složkou. Upozorňuji vás, že jakékoliv změny ve virtuálním disku změní ekvivalentně i složku nebo i disk, jehož je virtuální disk prostředníkem. Syntaxe je: subst pismeno_noveho_disku cesta_k_slozce. Teď několik příkladů.subst m: c: Obsah jednotky C: bude i v jednotce m:
subst n: c: asmsrc Vytvoří se nový disk n: v kterém bude přístupný obsah složky c: asmsrc.
subst m: /d Odebere logický disk m:

Nevýhodou je, že po restartu PC virtuální disk zmizí. Nejjednodušším postup, jak zabezpečit, aby se disk po restartu neztrácel je následující:
Vyvolejte v jakékoliv složce místní nabídku a zvolte možnost Nový -> Zástupce
Do okna "Zadejte umístění položky" zadejte: cmd /c subst p: c: azev_slozky
Nakopírujte tohoto zástupce do složky C:C:Documents and Settingsase_uzivatelske_jmenoNabídka StartProgramyPo spuštění
fdisk
Narozdíl od subst, příkaz fdisk rozděluje disk trvale. Upozorňuji, že fdisk umí rozdělovat pouze disk se souborovým formátem FAT, FAT16, FAT32 a neporadí si s NTFS. Disky s NTFS umí jedině odstranit, ale neumí s nimi pracovat. Pevný disk se pomocí tohoto příkazu musí rozdělovat prázdný, protože jinak na 99 % způsobí poškození dat. Program fdisk se na spouštěcí disketě vytvořené ve Windows XP nenajdete, ale můžete si ho stáhnout z internetu nebo z bootovací diskety Win98 nebo ME, ... Příkaz fdisk nelze spustit z GUI Windows, ale musíte ho spouštět právě z bootovací diskety. Fdisk je tzv. externí příkaz (viz další lekce) a spustíte ho standardně příkazem fdisk. Průvodce vás poté provede rozdělením disku. Pomocí volby fdisku "Odstranit diskový oddíl" můžete disk i dost rychle smazat, protože fdisk narozdíl od příkazu format maže přímo partice nikoliv data. Myslím, že lepší je pro tyto účely použít nějaký specializovaný program, třeba jako Partition Manager.
shutdown
Slouží k vypnutí, restartování nebo odhlášení uživatele přes příkazový řádek. Často se používá pro vzdálené vypnutí počítače nebo pro vypnutí více počítačů najednou. Takže počítače v celé síti můžete vypnout spuštěním jedné dávky. Lze také vypnutí PC načasovat. Vše je popsáno v nápovědě příkazové řádky.
format
Používá se k formátování diskových oddílů. Windows neumožňuje smazání aktuálního diskového oddílu, ale můžete smazat přes příkazový řádek právě neaktivní diskový oddíl (disketu, pevný disk). V operačním systému Windows XP si můžete vybrat jaký souborový systém chcete pro nově zformátovaný disk (parametr /FS: souborvy_system), jmenovku, velikost stopy atd. O všem informuje nápověda k příkazové řádce. Při jakémkoliv formátování doporučuji používat parametr /u, který provede kompletní formátování i s kontrolou povrchu disku apod. Příkaz format doporučuji rovněž spouštět z bootovací diskety. Jenom bych vás chtěl upozornit, že pokud smažete data příkazem format nebo partici příkazem fdisk, data se nesmaží, ale pouze nejsou vidět. Existují stovky programů, které dokážou data znovu obnovit. Pokud chcete disk zformátovat bez možnosti obnovy použijte některý ze specializovaných nástrojů. Výborný je freewarový eraser.
IX. ostatní
Seznam příkazů příkazové řádky jsem exportoval z nápovědy cmd. V další části je kompletní instrukční sada MS-DOSu verze 6.22, kterou si můžete stáhnout v sekci Download. Tuto instrukční sadu jsem rovněž opsal, ale již ne z nápovědy, ale ze skvělé knihy Tomáše Baránka - "Kompletní referenční průvodce" (rok vydání 1994)
Interní příkazy x Externí příkazy
Interní příkazy jsou součástí kódu příkazové řádky (respektive MS-DOSu) a jsou k dispozici kdykoliv. jádře (programovém kódu operačního systému DOS) a jsou proto kdykoliv k dispozici. Externí příkazy jsou programy jako ostatní (třeba Malování), ale komunikují s námi prostřednictvím příkazové řádky.
Instrukční sada příkazové řádku ve Windows XP
Chcete-li získat další informace o příkazu, zadejte příkaz HELP název_příkazu.
ASSOC Zobrazí nebo změní přiřazení koncovek souborů.
AT Naplánuje běh příkazů a programů v počítači.
ATTRIB Zobrazí nebo změní atributy.
BREAK Nastaví nebo vynuluje rozšířenou kontrolu CTRL+C checking.
CACLS Zobrazí nebo změní seznam ACL souborů.
CALL Zavolá dávkový soubor z jiného.
CD Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
CHCP Zobrazí nebo nastaví aktivní kódovou stránku.
CHDIR Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
CHKDSK Zkontroluje disk a zobrazí zprávu o stavu.
CHKNTFS Zobrazí nebo změní kontrolu disku při spuštění.
CLS Vymaže obrazovku.
CMD Spustí novou instanci příkazovho řádku systému Windows.
COLOR Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
COMP Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů.
COMPACT Zobrazí nebo změní kompresi souborů v oddílu NTFS.
CONVERT Převede svazek FAT na NTFS. Není možné převádět aktuální jednotku.
COPY Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
DATE Zobrazí nebo nastaví datum.
DEL Odstraní jeden nebo více souborů.
DIR Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
DISKCOMP Porovná obsah dvou disket.
DISKCOPY Zkopíruje obsah jedné diskety na jinou disketu.
DOSKEY Edituje příkazy, znovu volá příkazy a umožňuje vytvářet makra.
ECHO Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo
vypnuto.
ENDLOCAL Konec lokalizačních změn prostředí v dávkovém souboru.
ERASE Vymaže jeden nebo více souborů.
EXIT Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
FC Porovná dva soubory nebo sady souborů a zobrazí rozdíly.
FIND Vyhledá textový řetězec v souborech.
FINDSTR Vyhledá textový řetězec v souborech.
FOR Spustí určený příkaz pro všechny soubory v sadě.
FORMAT Formátuje disk pro použití v systému Windows.
FTYPE Zobrazí nebo změní typ souboru, použitý v přidruženích rozšíření.
GOTO Interpret příkazového řádku přejde k vykonávání instrukcí v označeném
řádku dávkového souboru.
GRAFTABL Povolí zobrazování sady rozšířených znaků v grafickém režimu.
HELP Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
IF Zpracovává příkazy v dávkovém souboru na základě podmínky.
LABEL Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
MD Vytvoří složku.
MKDIR Vytvoří složku.
MODE Konfiguruje systémové zařízení.
MORE Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
MOVE Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
PATH Zobrazí nebo nastaví cestu vyhledávání spustitelných souborů.
PAUSE Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
POPD Obnoví předchozí hodnotu aktuální složky, uloženou příkazem PUSHD.
PRINT Vytiskne textový soubor.
PROMPT Změní tvar příkazového řádku Windows.
PUSHD Uloží aktuální složku a pak ji změní.
RD Smaže složku.
RECOVER Obnoví čitelné informace z chybného nebo poškozeného disku.
REM Označuje komentář v dávkovém souboru nebo souboru CONFIG.SYS.
REN Přejmenuje soubor nebo soubory.
RENAME Přejmenuje soubor nebo soubory.
REPLACE Přepíše soubory.
RMDIR Smaže složku.
SET Zobrazí, nastaví, nebo smaže nastavení prostředí systému Windows.
SETLOCAL Začátek lokalizačních změn prostředí v dávkovém souboru.
SHIFT Posune pozici nahraditelných parametrů v dávkovém souboru.
SORT Setřídí vstup.
START Spustí určený program nebo příkaz v novém okně.
SUBST Přiřadí písmenu jednotky cestu.
TIME Zobrazí nebo nastaví čas systému.
TITLE Nastaví nadpis okna relace programu CMD.EXE.
TREE Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
TYPE Zobrazí obsah textového souboru.
VER Zobrazí verzi systému Windows.
VERIFY Určuje, zda má systém Windows kontrolovat správnost zapsání souborů.
VOL Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
XCOPY Kopíruje soubory a stromy složek.
Instrukční sada MS-DOS 6.22
interní příkazy

Příkazy pro práci se soubory
COPY kopíruje soubory
DEL maže soubory
REN provádí přejmenování souboru
TYPE vypíše obsah (textového) souboru

říkazy pro práci s disky a adresáře
DIR vypíše obsah adresáře
CD nastaví pracovní adresář (přepne do pracovního adresáře)
MD vytvoří adresář
RD vymaže prázdný adresář

Příkazy pro práci s datem a časem
DATE čte a nastavuje systémové datum
TIME čte a nastavuje systémový čas

Obecné řídící a konfigurační příkazy
BREAK nastavuje způsob přerušení programu klávesami Ctrl-Break (Ctrl+c)
CHCP nastaví kódovou stránku používané tabulky znaků
CLS maže obsah textové obrazovky
CTTY vybírá standardní zařízení počítače pro vstupně/výstupní operace
EXIT ukončuje činnost stávajícího interpretu příkazů a vrací řízení na vyšší úroveň interpretu
LH načte program do horní paměti (upper memory)
VER zobrazí číslo aktuálně používané verze systému MS-DOS
VERIFY zapíná kontrolu ověřování správnosti při jakýchkoliv přenosech souborů
VOL zobrazí jméno disku a jeho sériové číslo

Proměnné prostředí a příkaz pro práci s nimi
PATH Proměnná PATH (cesta) viz.dole
PROMPT Proměnná PROMPT (výzva) definuje způsob zobrazení výzvy operačního systému v příkazové řádce
SET definuje proměnné prostředí, zobrazuje je a přiřazuje jim hodnoty.

Příkazy pro činnost dávkových souborů
CALL, FOR, GOTO, IF, REM, SHIFT o nich až dáleExterní příkazy

Příkazy pro práci se soubory a adresáři:
MOVE Přesouvá soubory a přejmenovává adresáře
UNDELETE Obnovuje vymazané soubory
XCOPY Kopíruje celé adresářové struktury
REPLACE Řídí nahrazování souborů
ATTRIB Zobrazuje a upravuje atributy souborů
TREE Zobrazuje adresářový strom disku
DELTREE Maže celé adresářové stromy
RESTORE Obnovuje soubory uložené příkazem BACKUP z dřívějších verzí DOSU
FC Porovnává obsah souborů
MSBACKUP Zálohuje soubory a adresáře
SUBST Vytváří umělý, virtuální disk
SHARE Definuje podmínky pro sdílení a zamykání souborů
EDIT Spouští jednoduchý textový editor
EXPAND Rozbaluje soubory

Příkazy pro práci s diskem
FORMAT Formátuje disk nebo disketu
FDISK Připravuje médium k formátování
UNFORMAT Obnovuje data ztracená formátováním
LABEL Připravuje disku jméno
SYS Vytváří systémový disk
DISKCOPY Kopíruje celé disky
DISKCOMP Porovnává obsahy disků
CHKDSK Kontroluje integritu souborů na disku
SCANDISK kontroluje a opravuje chyby na disku
SMARTDRV Vytváří vyrovnávací paměť (cache) disku
DEFRAG Odstraňuje fragmentaci disku
DRVSPACE Komprimuje disk

Příkazy pro práci s pamětí
MEM Zkoumá obsah paměti počítače
MEMMAKER Optimalizuje využití paměti
LOADFIX Načítá program do horních 64 kB paměti

Klávesnice a obrazovka, národní nastavení
DOSKEY Umožňuje editaci příkazové řádky a tvorbu příkazových maker
KEYB Zapíná na klávesnici národní sadu znaků
GRAPHICS Podporuje tisk obrazovky na různých tiskárnách
COUNTRY Instaluje národní podporu

Periférie a komunikace
MODE Nastavuje základní komunikační parametry rozhraní
PRINT Definuje parametry tisku a řídí tisk na pozadí
MSCDEX Instaluje rozhraní pro jednotku CD-ROM
INTERLNK Instaluje podporu komunikace dvou počítačů po LPT nebo COM
INTERSVR Stejné jako předchozí, akorát na straně serveru

Ostatní externí příkazy a programy
MSD Diagnostický test počítače
MORE Systémový filtr, pauzující výpisy po obrazovkách
FIND Systémový filtr, nalézá řetězce
SORT Systémový filtr, třídí výstupy
POWER Snižuje spotřebu energie procesoru
MSAV Antivirový program
DEBUG Ladicí a programovací prostředek
QBASIC Programovací jazyk QuickBASIC
VSAFE Rezidentní antivirový program
HELP Nápověda MS-DOSu
FASTHLEP Stručná nápověda MS-DOSu
FASTOPEN Ukládá informace o otevřených souborech do paměti, zrychluje tak přístup k nim.
SETVER Nastavuje verzi operačního systému pro korektní programy
CHOICE Poskytuje uživateli výběr z více odpovědí

Programová podpora Microsoft Windows
MWAVTSR, MWBACKUP, MWAB, SMARTMON, MWUNDEL - nyní už zbytečné
Path
Path definuje cesty, ve kterých bude příkazová řádka hledat spustitelné soubory. Např. příkaz format je uložen v adresáři C:WindowsSystem32, ale i když se nalézáte v kořenovém adresáři disku, přesto se format spustí. To je definováno právě příkazem PATH. Cesta C:>PATH C:; C:Windows; C:WindowsSystem32; C:moje_slozka znamená, že po napsání externího příkazu bude nejdříve prohledáván kořenový adresář disku, poté složka C:Windows, poté složka C:WindowsSystem32 a nakonc C:moje_slozka. Myslím, že je to jasné.

Reklama

 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Reebok Reebok | 11. října 2011 v 15:51 | Reagovat

To je husty

2 lalsasx lalsasx | 10. února 2012 v 17:31 | Reagovat

Je to výborný...!! dík moc

3 akcuL akcuL | 14. března 2012 v 13:29 | Reagovat

suprrrrr

4 Já to nebyl! Já to nebyl! | 10. dubna 2012 v 19:28 | Reagovat

Eeeeejj dobře kámo!!

5 Daisinka Daisinka | 10. dubna 2012 v 21:22 | Reagovat

Omg to je super! :D jako i pro holku sennzačne napsany!! =D lol bomba! =D miluju tee! :DDDDDD

6 L4PKN0T L4PKN0T | 23. dubna 2012 v 17:31 | Reagovat

je to dobry, ale kde jsou příkazy k práci s cd a dvd nosiči? myslím tím mechaniku
je tu jen disketovka...

7 Anonimus Anonimus | E-mail | 26. dubna 2012 v 13:55 | Reagovat

IT"s very cool +so he"we GOOOOOO

8 p02 p02 | 21. května 2012 v 8:43 | Reagovat

Pozadí mi sice rve oči, ale našel jsem, co jsem potřeboval... Díky

9 c0ntr0ls-blog c0ntr0ls-blog | 12. července 2012 v 10:45 | Reagovat

:)))) Jsem rád, že ste rádi :D

10 c0ntr0ls-blog c0ntr0ls-blog | 12. července 2012 v 10:50 | Reagovat

Jinak ty příkazy k mechanice přesně nevím, zkus se podívat jinde po netu.

11 Freeps Freeps | 20. července 2012 v 17:36 | Reagovat

Škoda že většina textu je zkopírována z jiného zdroje

12 gdgd gdgd | 17. října 2012 v 13:16 | Reagovat

Píšu test a mam otevreny internet A TOHLE JE UPLNĚ NAPIČU... diky no 5 priste prosim přiklady jak namapovat sitovy disk, smazat něco co začina nebo konči na dane pismena ap :P xD

13 tester tester | 31. října 2012 v 21:48 | Reagovat

Díky moc za seznam! Antivir hlásí, že se nemůže dostat k infikovanému souboru, tak přes tohle bez problému vymazáno!!

14 retard retard | 16. ledna 2013 v 6:49 | Reagovat

Freeporn

15 iiiii iiiii | 10. února 2013 v 14:26 | Reagovat

[1]:  fgčš

16 hžzhž hžzhž | 10. února 2013 v 14:26 | Reagovat

mkk

17 F2M F2M | 12. října 2013 v 17:52 | Reagovat

Příkazy super ale když to přesunete z C:\ na D:\ Tak To Pise Errory Jak Se Toho Zbavit?

18 KOKOT KOKOT | 8. listopadu 2013 v 14:18 | Reagovat

Zajímavé

19 prdelatka obecná prdelatka obecná | 22. listopadu 2013 v 10:45 | Reagovat

fakhlůagajitaflůar\sfafsadfasfas

20 WINDOWS XD WINDOWS XD | 22. prosince 2013 v 21:39 | Reagovat

SUPER, VELICE SUPER

21 jj jj | 17. ledna 2014 v 10:54 | Reagovat

Dobrej seznam prikazu. Ale ten design. Precti si prosim te tenhle web: www.jakpsatweb.cz a pripadne rekni nekomu, kdo ma trochu esteticky citeni, at ti navrhne barvy pro pozadi, text atd. a pripadne nejakou grafiku. Na tohle se neda divat! Proto si obsah vykopiruju do TXTcka, prectu v notepadu a tady uz me nikdy neuvidis. Jen kvuli "grafice".

22 Gassenheimer Gassenheimer | 15. července 2014 v 9:58 | Reagovat

Konečně někdo! Jako za starých časů. :)

23 Ten,co tu nenašel,co hledal Ten,co tu nenašel,co hledal | 20. srpna 2014 v 22:42 | Reagovat

Velmi pěkná práce,ale jediná věc,co mi tu chybí je práce ohledně CD mechaniky
PS : Jako všichni,doporučuji změnit pozadí webu. ;)

24 Asus Transformer book t100 Asus Transformer book t100 | E-mail | 25. srpna 2014 v 8:36 | Reagovat

ahoj
šlo by nějak zařídit, aby se mi spouštěl nějaký program (klávesnice na obrazovce) jen když mám odebraný disk E (hardwarová klávesnice)

25 marek marek | E-mail | 19. listopadu 2014 v 10:44 | Reagovat

Parada

26 já | 7. prosince 2014 v 15:37 | Reagovat

Je to tu napsaný, jak pro blbiho. Takže to pochopim i ja. :D

27 Pája Pája | E-mail | 15. dubna 2015 v 21:12 | Reagovat

Píšu z tabletu. Vypustil jsem diakritiku. Jaký je příkaz pro vypsání zarizeni? Děkuji.

28 luchini luchini | Web | 21. června 2015 v 7:14 | Reagovat

půjčka online olešnice O_O

29 na informatiku jsem debil na informatiku jsem debil | 29. července 2015 v 21:36 | Reagovat

lepší než od učitelky

30 vdana vdana | 29. července 2015 v 21:41 | Reagovat

priste zkus napsat jak hacknout manzela

31 Smitha221 Smitha221 | E-mail | Web | 18. září 2015 v 12:40 | Reagovat

reverse lookup cell phone free Your positions constantly have a decent amount of really eccegddfaecfddee

32 Minecrafman Minecrafman | E-mail | 9. dubna 2016 v 19:33 | Reagovat

A da se přes CMD změnít nebo naopak zrušit administratorský účet?

33 Smithc645 Smithc645 | E-mail | Web | 25. května 2016 v 3:29 | Reagovat

Good writeup, I am normal visitor of one's site, maintain up the excellent operate, and It's going to be a regular visitor for a long time. edbagfabecfkgdbf

34 Pharma153 Pharma153 | E-mail | Web | 26. května 2016 v 12:16 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://ypxoiea2.com/ovyatrv/1.html">cheap goods</a>

35 Pharmb97 Pharmb97 | E-mail | Web | 26. května 2016 v 12:17 | Reagovat

Very nice site!

36 tadalafil tadalafil | E-mail | Web | 31. května 2016 v 15:05 | Reagovat

Hello!

37 Smithf958 Smithf958 | E-mail | Web | 20. června 2016 v 2:39 | Reagovat

Hi Dear, are you in fact visiting this website daily, if so then you will definitely take fastidious knowledge. gdkbddgbfebbgekd

38 Smithe922 Smithe922 | E-mail | Web | 26. srpna 2016 v 12:45 | Reagovat

Because here is a list of multiplayer games is that the leave was asked eaddaefgddcdcbde

39 Pharmk324 Pharmk324 | E-mail | Web | 27. srpna 2016 v 6:25 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://oieypxa2.com/kyvkrk/1.html">cheap goods</a>

40 order_viagra order_viagra | E-mail | Web | 20. září 2016 v 22:10 | Reagovat

I appreciate, cause I found just what I was looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

41 cialis cialis | E-mail | Web | 5. října 2016 v 19:14 | Reagovat

Very efficiently written post. It will be valuable to anyone who usess it, as well as myself. Keep doing what you are doing  i will definitely read more posts.

42 cialis cialis | E-mail | Web | 12. prosince 2016 v 11:10 | Reagovat

Very informative post.Really thank you! Awesome.

43 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 15. prosince 2016 v 13:33 | Reagovat

Woah! I'm really loving the templatetheme of this website. It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get that perfect balance between usability and visual appeal. I must say you have done a great job with this. In addition, the blog loads super quick for me on Firefox. Excellent Blog!

44 without without | E-mail | Web | 19. prosince 2016 v 11:21 | Reagovat

Hello.This post was extremely motivating, especially because I was browsing for thoughts on this subject last Thursday.

45 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 29. prosince 2016 v 9:57 | Reagovat

This is really interesting, You're a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

46 fast fast | E-mail | Web | 4. ledna 2017 v 19:16 | Reagovat

you use disallowed a designer to make the style? Superb vocation!

47 cialis cialis | E-mail | Web | 5. ledna 2017 v 5:47 | Reagovat

I'm really enjoying the design and layout of your website. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Excellent work!

48 no no | E-mail | Web | 10. ledna 2017 v 3:21 | Reagovat

Hi, I desire to subscribe for this web site to obtain latest updates, therefore where can i do it please assist.

49 cialis cialis | E-mail | Web | 16. ledna 2017 v 20:15 | Reagovat

Thanks  for another wonderful article. Where else could anybody get that kind of information in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I'm on the look for such information.

50 generic generic | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 8:56 | Reagovat

Hello!

51 without without | E-mail | Web | 19. ledna 2017 v 9:11 | Reagovat

Some really nice and useful information on this web site, also I conceive the style and design holds superb features.

52 zdendahraje zdendahraje | E-mail | 22. ledna 2017 v 7:23 | Reagovat

dík hodíse mě to

53 pharmacy pharmacy | E-mail | Web | 28. ledna 2017 v 6:40 | Reagovat

I will immediately grab your rss feed as I can not find your email subscription link or enewsletter service. Do you have any? Kindly let me know so that I could subscribe. Thanks.

54 burada burada | E-mail | Web | 30. ledna 2017 v 19:07 | Reagovat

Because here is a list of multiplayer games is

55 purchase_cialis purchase_cialis | E-mail | Web | 2. února 2017 v 18:52 | Reagovat

I am so grateful for your blog article.Really thank you! Fantastic.

56 Timothysnunk Timothysnunk | E-mail | Web | 2. února 2017 v 22:01 | Reagovat

CFFHOOK лучший чит для варфейс.
<b><u>cheats for warface</u></b> : <a href=https://www.youtube.com/watch?v=ntI-OFb9lSQ>warface читы aim</a>

Наш сайт: <a href=http://cheater24.ru>Читы для варфейс</a>

57 fast fast | E-mail | Web | 7. února 2017 v 17:33 | Reagovat

Several of these games are worth some time and are actually quite fun.

58 in in | E-mail | Web | 7. února 2017 v 21:42 | Reagovat

I like this post, enjoyed this one regards for putting up. The goal of revival is conformity to the image of Christ, not imitation of animals. by Richard F. Lovelace.

59 online online | E-mail | Web | 8. února 2017 v 20:58 | Reagovat

Thank you for your blog article. Great.

60 remote_medical remote_medical | E-mail | Web | 9. února 2017 v 14:38 | Reagovat

I like what you guys are up too. This kind of clever work and exposure!

61 indigenous_Guatemalan indigenous_Guatemalan | E-mail | Web | 10. února 2017 v 4:21 | Reagovat

Fckin awesome things here. I am very glad to see your article. Thanks a lot and i'm looking forward to contact you. Will you please drop me a mail?

62 viagra viagra | E-mail | Web | 14. února 2017 v 4:55 | Reagovat

Thanks for this article. I might also like to say that it can end up being hard if you find yourself in school and merely starting out to create a long credit rating. There are many learners who are only trying to endure and have long or good credit history are often a difficult issue to have.

63 cialis cialis | E-mail | Web | 16. února 2017 v 18:56 | Reagovat

Because here is a list of multiplayer games is that the leave was asked for more.

64 cialis cialis | E-mail | Web | 20. února 2017 v 12:30 | Reagovat

Thanks  for any other informative web site. Where else may just I get that kind of information written in such an ideal way? I have a mission that I am just now operating on, and I have been on the look out for such information.

65 side side | E-mail | Web | 24. února 2017 v 1:30 | Reagovat

This will be a fantastic site, will you be interested in doing an interview regarding just how you designed it? If so email me!

66 prescription_cialis prescription_cialis | E-mail | Web | 25. února 2017 v 23:49 | Reagovat

Thanks for the article, is there any way I can receive an email whenever you publish a new update?

67 art.mysurgery.bg art.mysurgery.bg | E-mail | Web | 3. března 2017 v 22:06 | Reagovat

Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. An excellent read. I will certainly be back.

68 www.revadespa.net www.revadespa.net | E-mail | Web | 4. března 2017 v 21:02 | Reagovat

I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, its rare to see a great blog like this one nowadays

69 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 6. března 2017 v 14:45 | Reagovat

It'll also save a lot of cash and time for those on

70 www.mekongtomland.com www.mekongtomland.com | E-mail | Web | 9. března 2017 v 7:27 | Reagovat

I was just seeking this info for some time. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that don't rank this kind of informative websites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

71 www.shkola-archery.ru www.shkola-archery.ru | E-mail | Web | 12. března 2017 v 12:43 | Reagovat

I just like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check once more here frequently. I am moderately sure I will be told lots of new stuff right right here! Best of luck for the following!

72 shonufffunny.com shonufffunny.com | E-mail | Web | 12. března 2017 v 15:13 | Reagovat

Fantastic website. A lot of useful information here. I'm sending it to a few pals ans also sharing in delicious. And naturally, thank you in your sweat!

73 www.siblor.ru www.siblor.ru | E-mail | Web | 12. března 2017 v 22:25 | Reagovat

I truly appreciate this post. I've been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day! Thank you again!

74 generic generic | E-mail | Web | 14. března 2017 v 12:54 | Reagovat

I truly appreciate this article.Really thank you! Fantastic.

75 1qmsj.com 1qmsj.com | E-mail | Web | 15. března 2017 v 15:23 | Reagovat

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog. A fantastic read. I will definitely be back.

76 cialais_online cialais_online | E-mail | Web | 16. března 2017 v 1:06 | Reagovat

Hi there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

77 cristalysoptic.com cristalysoptic.com | E-mail | Web | 17. března 2017 v 17:37 | Reagovat

I like this post, enjoyed this one  thankyou  for posting .

78 online online | E-mail | Web | 24. března 2017 v 4:21 | Reagovat

betamethasone acetatena phos

79 viagra_pills viagra_pills | E-mail | Web | 27. března 2017 v 10:33 | Reagovat

garcinia cambogia extract weight loss results She is to make pill

80 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 27. března 2017 v 12:57 | Reagovat

Thanks  for another wonderful article. Where else could anybody get that kind of information in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I'm on the look for such information.

81 20mg 20mg | E-mail | Web | 28. března 2017 v 19:04 | Reagovat

Hey there! Do you know if they make any plugins to

82 without without | E-mail | Web | 28. března 2017 v 22:02 | Reagovat

Hello!

83 cialis cialis | E-mail | Web | 30. března 2017 v 3:12 | Reagovat

Hello. excellent job. I did not expect this. This is a great story. Thanks!

84 dosage dosage | E-mail | Web | 31. března 2017 v 0:27 | Reagovat

Thanks  for another magnificent post. Where else may just anybody get that kind of info in such a perfect manner of writing? I have a presentation next week, and I'm at the look for such information.

85 web136.bob.kundenserver42.de web136.bob.kundenserver42.de | E-mail | Web | 31. března 2017 v 18:39 | Reagovat

I have recently started a site, the info you provide on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time &amp work. The achievements of an organization are the results of the combined effort of each individual. by Vince Lombardi.

86 viagra viagra | E-mail | Web | 1. dubna 2017 v 10:49 | Reagovat

Please add more movies related to cooking if you have, because I wish for to learn more and more about all recipes of cooking.

87 day day | E-mail | Web | 7. dubna 2017 v 17:51 | Reagovat

Hey, you used to write amazing, but the last couple of posts have been kinda boring I miss your tremendous writings. Past couple of posts are just a little out of track! come on!

88 viagra viagra | E-mail | Web | 11. dubna 2017 v 5:57 | Reagovat

Rattling great visual appeal on this web site, I'd value it 10.

89 online online | E-mail | Web | 11. dubna 2017 v 8:59 | Reagovat

I am really enjoying the themedesign of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A handful of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any advice to help fix this issue?

90 soft soft | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 11:13 | Reagovat

Hey very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds alsoI'm satisfied to find a lot of useful info right here within the post, we'd like develop extra strategies in this regard, thanks for sharing.

91 cialis cialis | E-mail | Web | 21. dubna 2017 v 4:33 | Reagovat

Wow, this article is fastidious, my younger sister is analyzing these kinds of things, thus I am going to convey her.

92 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 11:07 | Reagovat

I like what you guys tend to be up too. Such clever work and coverage! Keep up the very good works guys I've incorporated you guys to my personal blogroll.

93 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 18:30 | Reagovat

I am no longer sure the place you're getting your info, but great topic. I needs to spend a while studying much more or understanding more. Thanks for wonderful info I was on the lookout for this info for my mission.

94 online online | E-mail | Web | Úterý v 13:08 | Reagovat

Hi my friend! I want to say that this post is amazing, great written and include almost all significant infos. I'd like to see more posts like this.

95 ViagRex ViagRex | E-mail | Web | Čtvrtek v 0:38 | Reagovat

viagra heartbeat irregular

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">viagra pills</a>

    online apotheke pfizer viagra

96 PolkaRex PolkaRex | E-mail | Web | Pátek v 5:34 | Reagovat

venta de cialis 20mg

      <a href=http://cialisuperactivenpx.com/>cialis</a>

    <a href="http://cialisuperactivenpx.com/">cialis cheap</a>

    preco cialis generico.

97 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | Včera v 8:49 | Reagovat

Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

98 OnlinepRex OnlinepRex | E-mail | Web | Včera v 21:21 | Reagovat

precio cialis sin receta

      <a href=http://priceofcialisrnx.com/>discount cialis</a>

    <a href="http://priceofcialisrnx.com/">cheap cialis</a>

    cialis 5 mg rezeptfrei

99 cialis_generic cialis_generic | E-mail | Web | Dnes v 0:25 | Reagovat

I appreciate, cause I discovered just what I used to be looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama